Sist oppdatert: 19.12.2009 07:24

På rett veg

ARNE HEIMESTØL
 

Sør-Aurdal kommune har det til felles med andre kommuner i Oppland at økonomien er vanskelig. Nå ser det imidlertid ut til at administrasjon og politikere er i ferd med å få større kontroll. I forhold til 2008 venter kommunen en resultatforbedring på hele 15 millioner kroner.

I sitt hovedinnlegg under budsjettdebatten pekte ordføreren på at en nå skal dekke inn underskudd fra 2007 og 2008. Han ga støtte til rådmannen som gjorde det klart at en ikke bør ta resterende inndekning i 2010. Det vil ramme tjenestene for hardt. Konsekvensene av dette er at Sør-Aurdal kommune i en periode vil være på Robeklista. Det betyr at en må ha godkjenning på låneopptak, informere finansielle partnere og at fylkesmannen må godkjenne årsbudsjett.

– Jeg har stor tro på framtida, sa Helland. – Andre kommuner er verre stilt enn oss. De store utbyggingene har vi tatt. Dessuten begynner driftstilpasningen å gi resultater.

Kommunestyret vedtok ellers at en skal ha en generell gjennomgang av vegpolitikken og de ikke lovpålagte oppgavene. Videre skal en se på politisk organisering, herunder omfang. Servicetorget ble tatt ut av budsjettet, og ordføreren fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning til å innføre et skolefond på 600 000 kroner. "Dette for å ta høyde for de store kuttene og om mulig vi ikke når innsparingsmålene i løpet av 2010." heter det i vedtaket.