Sist oppdatert: 18.12.2009 22:09

Ex cathedra

Det var en uttalelse fra rådmannen i kommunestyremøtet i forbindelse med skolesaken som fikk oss til å tenke på pavens ufeilbarlighet (ex cathedra) når den katolske kirkes overhode uttaler seg i spørsmål som har med tro og moral å gjøre. Odden sa at dersom kommunestyret sendte høringsdokumentet tilbake, så kunne han ikke gjøre det bedre.

Dette tolket vi som et rimelig sterkt utsagn. Imidlertid beroliger rådmannen oss med at han slett ikke er ufeilbarlig. – Og det er ikke Hedalen.no heller. Vi kan for eksempel komme i skade for å feilinformere og legge ut tekster med stygge skrivefeil. Vi tror at alle trenger en tabbekvote – uansett på hvilket nivå vi befinner oss i samfunns- og arbeidsliv.

For oss ble dette en påminnelse om hvordan skolesaken skal landes på en god måte. Krangling om uomtvistelige fakta bør opphøre. Er det tvil om skolesaken blir riktig håndtert, går det an å spørre overordnet myndighet om dette.

Meningsforskjeller bør vi tolerere. Argumentasjon bygd på faktafeil må gjerne avsløres, men vi vil alltid måtte leve med ytringer og meninger vi ikke liker.

Vi tror høringsdokumentet både vil utløse skriveglede og frimodige ytringer. Kommunestyret har lagt til rette for at både formelle høringsinstanser og andre skal få gjøre sine syn kjent. Da håper vi at innspillene blir mottatt med friske øyne og store ører. Det kan styrke demokratiet og bedre tilliten mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon.