Sist oppdatert: 21.12.2009 22:46

Dagsentrene består

ARNE HEIMESTØL
 

Sør-Aurdal kommune har dagsenter for eldre på Solbraut og på Hedalsheimen. Disse tjenestetilbudene er en del av det forebyggende helsearbeidet i kommunen.

På grunn av kommunens økonomi overføreres disse tilbudene til frivillighetssentralen som nå er plass. Kommunen bekoster fortsatt 40 % stilling som aktivitør ved Solbraut og Hedalsheimen. Etter forslag fra Elling Fekjær vedtok kommunestyret 17.12. enstemmig at disse tjenestetilbudene skal videreføres.