Sist oppdatert: 25.12.2009 21:49

Tale på Bautahaugen
Gode Elling!

KNUT KORSÆTH
 

Jeg har tidligere gratulert deg med Kongens heder for alt du har gjort for lokalsamfunnet og da spesielt Bautahaugen og Bergsrud, for alle dem som har vært innom Fekjær og for alt du har gjort for Valdresregionen. Denne oppsummeringen kan samles i ett ord: Samfunnsbygger!
 

 

 

Min hilsen ved denne anledningen går tilbake til Bautahaugens forsommerstevne i 2001 hvor ideen til småsamfunnsprosjekt ble skapt.

Daværende ordfører, Knut Torgersen, og styrelederen Elling Fekjær for Bautahaugen tente begge på ideen om å ”kopiere” hva Vågå hadde fått til et par år tidligere.

 

Takket være velvilje hos daværende statsråd i KRD, Sylvia Brustad og statssekr. Audun Tron, Oppland fylkeskommune og formannskapet i S. Aurdal ble det fireårige prosjektet startet opp på ettersommeren i 2002, og med følgende hovedmål:

 

a.      Bedret livskvalitet

b.      Nærings-og kompetanseutvikling

c.      Bedret infrastruktur.

 

Allerede fra første møte i styringsgruppa var Elling en pådriver som gjorde inntrykk på en som kom utenfra. En skulle ikke ha kjent Elling lenge før en skjønte at her var det en person som så betydningen av å ta de rette grep i tide før bygda ble tappet ytterligere både i folketall og utvikling.

 

For å unngå at mange av idèskaperne ikke skulle tape motet, måtte styringsgruppa med ordfører Knut  og Elling i spissen bidra med nødvendige informasjoner om utviklingen av prosjektet, slik at det ikke skulle bli en negativ opplevelse over at egne tanker og ideer ikke umiddelbart kunne innfris. Ellings balansegang her var imponerende. Dugnadsmannen Elling fikk vi også oppleve i deler av prosjektet, - og da særlig med base i sitt hjertebarn ”Bautahaugen”.

 

Styringsgruppas konklusjon om at småsamfunnsprosjektet hadde vist at arbeidet for å bygge ned ”grenser” og styrke fellesskapet i bygda i kampen for å bevare bosettingen, fikk sterk tilslutning fra lokalbefolkningen.

Elling var sammen med ordfører Knut de fremste til å understreke at erfaringene som ble vunnet i Hedalen, også kunne nyttes i andre deler av kommunen, for eksempel Reinli, Leirskogen og i Begnadalen.

Denne holdningen viser også Ellings evne og vilje til å se utover ”trange” bygdegrenser.

 

Igjen:

Gratulerer så mye; Kari som gjerne ville ha deltatt, ba meg videreformidle hennes hilsen også. Du har gjort et stort inntrykk på henne også!