Sist oppdatert: 30.12.2009 22:22

Ber om støtte til friskole

ARNE HEIMESTØL
 

I disse dager mottar alle innbyggere og bedrifter i Hedalen brev fra interimsstyret for Hedalen Montessori Ungdomsskole. Innen 15.2. håper styret at en skal ha fått tilsagn om støtte på mellom 800 000 og 1 000 000 kroner.
 

Skolesaken skal opp i kommunestyremøte i februar. Om vedtaket fra 24.9.2009 ikke endres da, blir det holdt stiftelsesmøte, hvor bygdefolket blir invitert til å delta. Her skal endelig vedtak om etablering av friskole fattes. Deretter vil de som har sagt seg villige til å gi økonomisk bidrag, få tilsendt innbetalingsgiro for lovt bidrag.

 

Alle som ønsker å gi tilsagn om støtte til en eventuell friskole, er velkomne til å gjøre det.

 

  • Les hele invitasjonsbrevet her.
     

  • Her kan du laste ned erklæring beregnet på bedrifter som ønsker å støtte friskolen.
     

  • Denne erklæringen kan alle andre bruke.

Hedalen.no vil, med jevne mellomrom, gi tilbakemelding på hvordan innsamlingen går.