Inntekt, skatt og formue i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL

Hva tjener vi, hvilken formue har vi, og hvor mye betaler vi i skatt? Offentlig tilgjengelige opplysninger gir svar på dette. Her er noen tall for 2008. De høyeste tallene i Sør-Aurdal er merket med uthevet skrift.

 
  Gjennomsnittsinntekt Gjennomsnittsformue Gjennomsnittsskatt
Bagn 180 000 374 336 56 800
Reinli 182 153 370 174 57 706
Begnadalen 197 138 420 719 62 756
Begna 181 913 406 911 55 690
Hedalen 194 415 494 564 63 558
Landet 229 091 371 146 79 272

Nøkkeltall for Hedalen

Kilde: Nettavisen