Sist oppdatert: 13.02.2009 05:59

Krise – fare eller mulighet?

HARALD LIODDEN
Vi opplever krisetider. Vi har økonomisk krise, klimakrise, krise innen psykiatrien, krise i eldreomsorgen, mange opplever samlivskriser osv. Man kan ikke åpne en avis uten å støte på én eller flere kriser. Kriseplaner og krisepakker dukker opp nesten daglig. Da er det vel all grunn til å komme i krisestemning
?

Det er blitt meg fortalt at det kinesiske tegnet for krise har en dobbelt betydning, nemlig fare og mulighet. Her tror jeg kanskje nøkkelen ligger til en fornuftig krisehåndtering. En krise må tas på alvor, og det må settes i verk tiltak for å dempe skadevirkningene. På den andre siden gir en krise muligheten til å tenke nytt. Det er gjennom kriser man vokser og styrkes – både som samfunn og som enkeltmennesker.

Vi har bak oss en periode med en eventyrlig økonomisk vekst i den vestlige verden. Vi har blitt rikere både sosialøkonomisk og privatøkonomisk – på bekostning av u-landene. Vårt økonomiske system er basert på vekst. Kjøper du aksjer i dag, forventes det at du får mer igjen den dagen du selger fordi selskapet har hatt en verdiøkning. Kjøper du en bolig, har du forventinger om at dens verdi stiger mot et salgstidspunkt. Dette er et viktig element i den markedsliberalistiske ideologien: La markedskreftene råde uten statlig innblanding, så vil tilbud og etterspørsel finne et balansepunkt som gir vekst. Problemet med en slik tanke er at det fort utvikler seg en grådighetskultur hvor de resurssterke skor seg på bekostning av de resurssvake.

Norge og vi som er så heldige å bo her, har blitt rikere og rikere: Vi har fått mer penger å rutte med, vi har fått mer fritid, vi har gode sosiale ordninger osv. FN har flere år på rad kåret Norge som det beste land å bo i. Da skulle man forvente at vi nordmenn også var verdens mest takknemlig og fornøyde folk. Undersøkelser viser imidlertid at vi er blitt et ”sutrende” folk. Vi klager på alt og alle, og da er jeg ved poenget: Levestandard og rikdom er ikke ensbetydende med livskvalitet. Det paradoksale er at det ofte er hos fattige folk i u-land man finner ekte glede og takknemlighet.

Presten og forfatteren Per Arne Dahl stiller spørsmålet: ”Hvorfor har vi det ikke bedre, når vi har det så godt?” Ole Paus konkluderer på denne måten: ”Vi har alt – men det er også alt vi har!”. Jeg tror at vi i streben etter materiell velstand har mistet noe vesentlig og fundamentalt på veien: Rikdom har blitt et mål, og ikke et middel. Velstanden har skapt et kaldere samfunn der verdier som kjærlighet er erstattet med erotikk, vennskap erstattet med bekjentskap, glede er ensbetydende med nytelse, lykke erstattes med lykkepiller.

Egentlig er jeg overbevist om at dette er surrogater for et dypere behov som bunner i en lengsel som ikke alle erkjenner. Vi er nemlig alle skapt med et religiøst behov, eller for å sitere Augustin: ”Mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg Gud”.

Vi har en 1000-årig historie med et samfunn tuftet på kristendommens grunnprinsipper om nestekjærlighet og forvalteransvar. Disse verdiene har trange kår i vårt samfunn etter hvert som sekulariseringen griper om seg. Jeg tror derfor at disse krisetider gir oss en unik mulighet til å dreie fokus fra levestandard over på livskvalitet, nemlig den som springer ut av det dobbelte kjærlighetsbud om å ”elske Gud over alle ting og sin neste som seg selv”.

Hvis dette kunne prege oss som enkeltindivider og som samfunn ville alle kriser oppleves mindre krisepreget fordi vi har en trygghet og en forankring utenom oss selv og som er uavhengig av vår materielle velstand. Derfor er min anbefaling: Overfor valget mellom pengene eller livet, velg LIVET!