Sist oppdatert: 14.02.2009 06:16

Det er mitt valg – foreldremøte

OLE GJERDALEN
 

Lions Club Vassfaret har nylig arrangert oppfriskningskurs i ”Det er mitt valg” for lærere i Sør Aurdal og på Nes i Ådal.  Kurset var en oppfølging av kurs holdt i november 07 og samlet denne gangen 12 lærere.
 

Kursleder var som så mange ganger før dyktige og inspirerende Anna Grethe Engebu fra stiftelsen Det er mitt valg.

 

På kvelden inviterte klubben til foreldremøte på Begnadalen samfunnshus for de samme skolene.  Omtrent 30 foreldre fikk der høre Anna Grethe Engebu orientere om dette undervisningsopplegget og tok også med tilhørerne  i noen praktiske øvelser og leker.

”Det er mitt valg” går i korthet ut på klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og videregående skole.  Elevene blir her trent i å ta ansvar, kommunisere, øke selvtillit, ta beslutninger og å sette seg mål.
 

Hun fortalte at det er forsket mye på verdien av dette undervisningsopplegget og en undersøkelse viser at skoler som bruker dette kan vise til 11 prosent bedre læringsresultater.

Engebu avsluttet kvelden med følgende gode råd til foreldrene:

Prøv å ta deres barn på fersk gjerning i å gjøre noe positivt og fortell dem at du har sett at de har gjort det.

 

I ei kort kaffepause viste klubben en film som ble tatt opp under sjetteklassingenes årlige spasertur gjennom Vassfaret, noe som også vakte stor begeistring blant tilhørerne.
 

Fra v. president i lionsklubben, Nils Emil Sætrang, foreldrerepresentantene Gunn Kristin Strømmen (Bagn), Jesper Bernhard Henriksen (Nes), kursholder Anna Grethe Engebu, foreldrerepresentantene Nils Martin Sætrang (Begnadalen), Anita Berg Alfredsen (Hedalen) og kursansvarlig Arild Bjørnstad med nyttige lærebøker for dem som benytter seg av dette undervisningsopplegget.