Sist oppdatert: 19.02.2009 05:37

Besøkstjeneste

ARNE HEIMESTØL

  Hedalen Røde Kors har tatt initiativ til besøkstjeneste på Hedalsheimen. Mandag var det hyggelig samvær med kaffe og kaker.

Anne Omsrud forteller at det har vært en slik tjeneste helt fra 1980. Før var det grupper som stod for slike besøk i alle bygdene. Nå er det kun i Bagn, på Leirskogen og i Hedalen det er slik aktivitet.

Samtale om gamle dager hører med på slike treff. Mandag var det høytlesing fra et menighetsblad fra 1972. Det var også satt av tid til å synge sammen.

– Vi håper at flere kan tenke seg å være med i denne tjenesten, sier Gunhild Breen.