Sist oppdatert: 25.02.2009 07:59

Sør-Aurdal Røde Kors - besøkstjeneste

 

Ble stiftet i 1980 og representerer Norges Røde Kors. Besøkstjenestens oppgaver er å gi omsorg og øke tilbudet til ulike aktiviteter i nærmiljøet på frivillig basis.

 

Vil fortelle litt om våre aktiviteter i 2008:

”Kaffekroken” i Bagn er åpen hver mandag. Der serveres kaffe og vaffel. Utlodning. Vi avslutter om våren med utflukt der vi spiser middag m m. I desember har vi julebord.

 

I Hedalen har vi også startet  samling med sosialt samvær en gang i mnd. Servering og aktiviteter med godt fremmøte.

En sanggruppe besøker Sør- Aurdalheimen en gang i måneden. Der har vi vårfest og høstfest med mat og underholdning.

Hver 2. eller 3. uke går vi rundt på avdelingene med kiosktralle der beboerne kan kjøpe forskjellig.

I tillegg tar vi personlige besøk både på ”Heimen” og ute i bygda.

Sist sommer inviterte vi til busstur ”Valdres rundt” for eldre i Sør-Aurdal med stor deltagelse og til glede for arrangørene.

 

” Det er ikke høg lønn som bestemmer betydningen av sitt arbeid.

Det er ingen timeliste som kan si hvor mye du har gitt av deg selv.

Den største jobben er kanskje den som ingen kan sette en prislapp på.

Den viktigste tiden du gir, er den du aldri målte”

 

Årsmøte 19. febr. 09

Av våre 21 medlemmer møtte 17 medl. opp på årsmøtet. Etter gjennomgang av årsmøtesaker og servering, hadde Bjørn E. Berntsberg innlegg fra Bosnia med ord og sterke bilder.

SØR-AURDAL RØDE KORS BESØKSTJENESTE er nå registret i Brønnøysundregistrene der vi deltar i grasrotandelordningen.

Signy Langødegård ble gjenvalgt som leder. 

 

Bagn 20/2-09

Kjellaug B.H.

Sekr.