Sist oppdatert: 26.02.2009 08:46

Ny styreleder i Bautahaugen Samlinger

ARNE HEIMESTØL
  Bautahaugen Samlinger (BS) sitt styre har, etter snaut halvveis i sin funksjonsperiode, valgt å konstituere seg på nytt. Tidligere nestleder Rønnaug Sørlie er valgt som ny leder. Hun overtar etter Elling Fekjær.

- Bautahaugen Samlinger tar til å bli et stort og arbeidskrevende museum. Etter 25 år år som formann var det på tide å la nye krefter få slippe til, sier Elling Fekjær. - Alle disse årene som leder av BS har gitt meg utrolig mye. Jeg vil særlig trekke fram samarbeidet med de ulike styrene opp gjennom årene, lag og foreninger i Hedalen og Sør-Aurdal, ja i hele Valdres og Oppland. Fortsatt brenner jeg for Bautahaugen Samlinger og går jo ikke ut av styret.