Sist oppdatert: 04.02.2009 07:29

Innsparingmål

ARNE HEIMESTØL
  Språk kan være vanskelig. Et begrep som har vært flittig brukt det siste året, er uttrykket innsparingsmål. Rådmannen definerer det slik:

Innsparingsmål, eller mer korrekt omstillingsmål, er summen av reduserte utgifter og økte inntekter.

Det ser ut til å være bred politisk enighet om at innsparingsmålet skal være på 16 millioner kroner.