Sist oppdatert: 11.01.2009 08:39

Miljøsatsing hos Hedda Hytter

OLA ONSTAD
  Hedda Hytter AS i Hedalen blir blant de første hytteprodusentene i landet som lager hytter etter de nye energibestemmelsene som kommer om vel et halvt år.


Innafor skigar’n: Tidligere og nåværende daglig leder ved Hedda Hytter AS Harald Arne Haugen (t.v.) og Magne Omsrud foran den nye demohytta med de nye miljøløsningene.

Optimismen råder hos Hedda selv om det er vanskelige tider i byggebransjen.
- Økonomien vår er solid, og vi har ordrereserver for bortimot ett år framover. Vi har tro på framtida, sier daglig leder Magne Omsrud.
Nye maskiner, en stor lagerhall og ei ny demonstrasjonshytte står i disse dager klare til å bli tatt i bruk på hyttefabrikkens område i Hedalen. Omlegginga av produksjonen etter de nye energikravene har kostet Hedda Hytter mellom fem og seks millioner kroner.
Nå får vi et enda bedre produkt – noe som vil komme både oss og kundene til gode, sier Harald Arne Haugen. Han var med og startet bedriften tidlig på – 80 tallet og ga seg som daglig leder for ca. ett år siden.


Nytt lager: Lederne ved Hedda Hytter AS Magne Omsrud  (t.v.) og Harald Arne Haugen inne i den nye lagerhallen som reiser seg på fabrikkområdet i Hedalen.

Optimisme i dårlige tider
Selv om Hedda Hytter er bedre stilt enn mange andre, merker også de at folk er blitt forsiktigere og mer avventende.
- Vi får fortsatt en del forespørsler fra potensielle hyttekjøpere, men det er mindre enn før. En del kontrakter ligger klare til underskriving, men noen vil se hvordan det går med finanskrisen før de setter navnet sitt på papiret. Vi merker altså finansproblemene, men foreløpig er det ingen krise hos oss. Det er godt å ha bra med ordrereserver i en slik situasjon, samtidig er det viktig å ha fokus på salg og markedsføring, sier Magne Omsrud.


Nye krav – ny satsing
De særegne Heddahyttene er blitt en suksess. Mange har falt for hyttenes moderne design, gode plassutnyttelse og vinduer i sittehøyde som gir en helt spesiell opplevelse av lys og rom. Hyttene med de nye energiforskriftene får det samme særpreget. Heddas arkitekt, Jon Haug, har vært med på utviklingen av
det nye byggesystemet og tilpasset dette til de nye miljøkravene.
Yttervegger, tak og gulv blir kraftigere. Isolasjonen blir på 20 centimeter i ytterveggene og 25 centimeter i gulv og tak. Det blir strengere krav til lufttetthet, ventilasjon og temperaturregulering.


Ny sag: Harald Arne Haugen (t.v.) og Magne Omsrud pakker ut den nye avanserte saga. Den tidligere og nåværende sjefen på fabrikken er optimister tross finanskrisa.

Produksjonsomlegging
Hedda Hytter lager ferdige elementer på fabrikken som settes sammen på byggeplassen. De nye elementene blir såpass mye større og kraftigere enn de gamle at fabrikkens nåværende elementlager må tas i bruk til produksjonsformål. Det er investert i ny kappelinje med ei avansert sag til over en halv million kroner. Nye kraner, jigger og maler måtte også til.
Ved siden av produksjonshallen er et nytt varmlager for elementer på 450 kvadratmeter satt opp.
Lett synlig, på en haug på fabrikkområdet, er ei ny demonstrasjonshytte på vel hundre kvadratmeter nettopp blitt klar til bruk. Den er bygd med alle de nye energikravene som blir gjeldene fra 1. august 2009.
Her i landet er det mye å hente på bedre isolering av store og små bygninger. Energibruk i bygg utgjør om lag 40 prosent av all energibruk i Norge. På sikt er målet at bygninger skal bli nullforbrukere av energi. Hedda Hytter er blant hytteprodusentene i Norge som er i førersetet for å nå dette målet.

Kompetanseheving
Det er ikke bare snakk om tekniske løsninger når de ansatte hos Hedda nå er klare til å møte de nye miljøforskriftene. De skal bli bedre i alle ledd, og prøve å få mer ut av hver krone. Det siste året har ledelsen ved Hedda Hytter hatt et nært samarbeid med SINTEF gjennom verdiskapingsprogrammet Kompetansemegling. Innovasjon Norge er også med, og ikke minst Norsk Treteknisk Institutt. Den offentlige støtteordningen SkatteFUNN, som Norges Forskningsråd står bak, er en annen samarbeidspartner. De bidrar med støtte til økt nyskaping og innovasjon.
- Vi har vært gjennom en krevende og viktig prosess som styrker hele bedriften og gir bedre produkter. Når vi i tillegg veit at vi har en fantastisk flott gjeng med medarbeidere, gjør det at vi er optimister på tross av de mørke skyene som henger over byggebransjen for tiden, sier Magne Omsrud og Harald Arne Haugen.

Ny demonstrasjonshytte: Hedda Hytter AS har satt opp ei ny demonstrasjons-hytte med de nye miljøløsningene på fabrikkens område i Hedalen. Hytta har det samme særpreget som Heddahyttene er kjent for.
 

Hedda Hytter AS
Hyttefabrikk i Hedalen sysselsetter 30-35 årsverk inkl. eksterne montører.
Avdelinger i Skjåk og Suldal med til sammen 20 ansatte.
I tillegg kommer alle underleverandører
Lager hytter med stor ferdighetsgrad ut fra fabrikk
Lager ferdige elementer på fabrikkene som monteres på byggeplassene.
Produserer hytter for 80 millioner kroner i året.
Av de første bedriftene som tilpasser produksjonen til nye energikrav for byggebransjen.