Sist oppdatert: 23.01.2009 07:11

28 000 kroner i støtte til ballbinge

ARNE HEIMESTØL
 

Fire bedrifter i Hedalen har gitt  til sammen 28 000 kroner i støtte til ballbingeprosjektet ved skolen. ScanAccount og Hedda hytter går inn med 10 000 kroner hver, mens Joker og Hedalen Handel hver støtter tiltaket med 4 000 kroner. – Dette er et signal om at både HIL og skolen er viktige samfunnsaktører i Hedalen, sier daglig leder i Hedda Hytter, Magne Omsrud. 

Kostnader
Prosjektet er kostnadsberegnet til 400 000 kroner. Når tiltaket er godkjent, vil en få 200 000 kroner i tippemidler. Sør-Aurdal kommune bidrar med 35 000 kroner. Som vanlig er dugnadsinnsats en betydelig del av prosjektet. HIL har søkt om mer støtte, og de fire bedriftenes bidrag betyr redusert behov for egenkapital.
En har i planleggingen lagt opp et lavkostnadsprosjekt. – Jo mer midler vi får inn, jo mer kan vi bruke til utstyr i ballbingen og til å ordne området rundt, sier HIL-leder Tone Kjensrud.

 

Fellesprosjekt
– Ballbingeprosjektet i Hedalen er et fellesprosjekt mellom Hedalen Idrettslag, foreldreutvalget ved Hedalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole, hvor alle tre partene ser stor nytte i å få prosjektet realisert. Hvis vi får tildelt spillemidler til våren og får godkjent byggetillatelsen, ønsker vi å starte bygging så fort som praktisk mulig.

 

Tiltak for både barn, ungdom og voksne
Hedalen er ei lita bygd, og selv om idrettslaget har mange aktivitetstilbud i forhold til medlemstallet, så er det i sommerhalvåret få tilbud utenom organisert fotball for aldersbestemte grupper. I ballbingen kan barn og unge (og lekne voksne) møtes til allsidig ballaktivitet på tvers av aldersgrupper.

 

En møteplass

– I tillegg til fotball kan de spille håndball, basketball, volleyball og tennis  – om de ønsker, og kanskje det viktigste av alt – en ballbinge er et tilbud om en arena for uorganisert lek med ball, en møteplass for alle bygdas barn og unge. Vi håper dette også kan være en arena der «utflytta» ungdom kan treffes når de er hjemme i helgene. I tillegg vil ballbingen kunne benyttes av skolen og av SFO til gym. og til aktivitet i friminutter. Hvis midlene strekker til, ønsker vi å supplere bingen med bl.a. klatrevegg og gjøre området rundt til et attraktivt nærmiljøanlegg for hele familien.

 

Takk fra Tone

– På vegne av HIL, FAU og skolen ønsker jeg å takke de fire virksomhetene for de sjenerøse bidragene til dette nærmiljøanlegget! Jeg er også svært glad for at bygdas næringsliv ser det som viktig å støtte opp om aktiviteter og anlegg for barn og ungdom. Hedalen har i mange tiår hatt aktive lag og organisasjoner som har tilbudt en rekke ulike aktiviteter for denne aldersgruppa, og vi tror dette har bidratt til at barn og ungdom trives i bygda.

For barnefamilier som vurderer å flytte til ei lita, avsides bygd, tror jeg at ved siden av skole, er et allsidig tilbud innen idrett og kulturliv av stor betydning for det valget de tar, avslutter Tone Kjensrud.Bilder av prototypen vi har valgt fra Scansis AS; Scansis løkka