Sist oppdatert: 26.01.2009 06:14

Bevilget 15 000 kroner til ballbinge

ARNE HEIMESTØL
  – Styret i Hedalen Røde Korps har vedtatt å støtte ballbingen ved skolen med 15 000 kroner. – Dette er et flott tiltak, og også vi er opptatt av å bevare skolen vår, sier styreleder Frode Ildjarnstad.

Fellesprosjekt
Ballbingeprosjektet i Hedalen er et fellesprosjekt mellom Hedalen Idrettslag, foreldreutvalget ved Hedalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole, hvor alle tre partene ser stor nytte i å få prosjektet realisert. Hvis en får tildelt spillemidler til våren og får godkjent byggetillatelsen, ønsker en å starte bygging så fort som praktisk mulig.

Sterk støtte
Forrige uke gikk fire bedrifter sammen og ga 28 000 kroner. Dette betyr at prosjektet har fått en støtte på til sammen 43 000 kroner på under ei uke.

Relatert oppslag: