Sist oppdatert: 04.01.2009 08:24

Gaupespor i Vassfaret

HENRIK L'ORANGE
  Jeg har vært innover Vassfaret nå i nyttårshelgen. Trytetjernsvelta  var et glimrende utgangspunkt for å gå på kryss og tvers i dalføret.

1. nyttårsdag var jeg på Slasetra i strålende vær. Her fant jeg flotte snøkrystaller.

Ikke mindre spennende var det å finne gaupespor. Jeg fant dem på en annen kant av dalen. Det var et enkelt spor, slik jeg kunne bedømme det.

Gaupa hadde kommet ut fra skogkanten på vann. Den hadde hatt kurs langs med stranden, men ut fra spora kunne det se ut til at den hadde blitt forstyrret, tatt fart og forsvunnet inn i skogen igjen. Jeg fulgte ikke sporet fordi dagen gikk mot slutten.