Sist oppdatert: 05.01.2009 17:48

Innvandrere til Hedalen trenger trening i å snakke norsk

ROLF GUNNAR OLSEN
 

Hedalen har fått nye innbyggere med et annet morsmål enn norsk. Innvandrere fra Skandinavia klarer seg med sitt morsmål, mens innvandrere fra land, som har et annet språk enn svensk og dansk, trenger trening i å snakke norsk.

 

Når dere møter disse nye hedølingene på butikken,kafeen eller andre steder, snakk med dem. Det er hyggelig å bli hilst på, men alle trenger å snakke noen setninger norsk hver dag. Gjerne flere ganger om dagen.
 

Presenter dere gjerne, og fortell hvor dere bor og hva dere driver med. Slik dagligdags tale er viktig for språktreningen og er hyggelig for alle som kommer som fremmede til et nytt sted.

 

Det blir gjort forsøk med norskundervisning for våre nye naboer, men de trenger også å snakke med flere nordmenn enn læreren.