Sist oppdatert: 08.01.2009 07:24

På glattisen i Sør-Aurdal

REDAKTØR TORBJØRN MOEN, AVISA VALDRES TORSDAG 8.1.2009
  Etter mye ullent prat gjennom åra har kommunepolitikerne i Sør-Aurdal nå innsett at det må tas et krafttak for å rette opp økonomien, og det antakelig mer enn noen runder med ostehøvelen.

Det er bakgrunnen for at det de siste månedene er jobbet intenst i grupper og utvalg for å få opp gode forslag til politisk behandling. Engasjementet har vært bredt og brennende, spesielt i forslag knytta opp til skolestruktur. Debatten har som seg hør og bør også bredt seg til lokalavisas leserbrevspalter og Hedalen.no. Lokalavisa og hedalen.no blir i denne sammenhengen viktige bidrag til den demokratiske prosessen i lokalsamfunnet der det skal være mulig for innbyggere og menigmann å slippe til med sin stemme.

De fleste vet å sette pris på engasjement, sjøl om det til tider kan bli utfordrende for dem som sitter med makta at det blir utøvd press, stilt spørsmål og kommer fram kritiske bemerkninger. Det er tross alt en del av det politiske og demokratiske spillet. I de fleste sammenhenger hvor man lykkes med det, viser også all erfaring at utstrakt åpenhet og bredt engasjement er avgjørende for at det skapes innsikt og forståelse for politiske beslutninger.

Men gjelder ikke dette i Sør-Aurdal, er politikerne og den politiske ledelsen så trygge i sin sak at de ikke ønsker debatt og bredt folkelig engasjement? Spørsmålet kan saktens stilles etter at politikerne og parti i Sør-Aurdal, med unntak av Frp, har sagt nei til en invitasjon til å møte «Valdres» og hedalen.no i et ordskifte der alle skulle få slippe til med sine oppfatninger av både skolestruktur og andre avgjørende spørsmål for innbyggerne. Nei, sier ordfører Kåre Helland på vegne av partiene og politikerne når spørsmålet ble drøftet i etterkant av styringsgruppemøtet mandag. Men Helland sier mer: «Vi er redd for om dette er feil tid og vi er redd dette skremmer folk til å ta en avgjørelse på feil grunnlag.»

Jo du leser rett, man frykter at et ordskifte der alle politiske partier med flere er representert vil forlede folket. Beklager, men det minner unektelig mye om gamle tider i Russland og for den del andre totalitære samfunn. Man ønsker rett og slett ikke åpen debatt og bredt engasjement. I denne kommunen er slike ord visstnok bare floskler!