Sist oppdatert: 08.01.2009 19:10

Prosessen har vært åpen!

ARNE HEIMESTØL
  – Jeg er utrolig skuffet over at redaktøren i "Valdres" klarer å forfatte slike holdninger ut ifra det svaret som ble gitt. Jeg mener prosessen har vært åpen hele veien og er lite tilfreds med det redaktøren skriver om denne saken. Dette sier ordfører Kåre Helland i en kommentar til gårsdagens leder i "Valdres" (gjengitt på Hedalen.no).

Bakgrunnen for lederen var en felles invitasjon sendt fra "Valdres" og Hedalen.no til politikerne:

Jeg viser til telefonsamtale med ordføreren i dag.


Avisa Valdres og Hedalen.no ønsker å arrangere et møte i Hedalen 19. eller 22. januar (primært 19. jan.) der publikum kan møte kommunestyrepolitikere og ta opp spørsmål knyttet til driftstilpasningsprosessen. Det vil trolig bli lagt opp til spørsmål fra publikum og debatt mellom politikerne som deltar. I denne omgang ønsker vi tilbakemelding på invitasjonen og håper å få svar på om politikerne tar utfordringen – og hvem det er som eventuelt kan stille. Dersom vi får positiv tilbakemelding på tiltaket, vil vi komme tilbake med detaljplaner så snart som mulig.

 

For arrangørene

 

Arne Heimestøl

Redaktør på https://hedalen.no

Her er svaret ordføreren ga på vegne av politikerne:

Hei!
Jeg tok opp saken i etterkant av styringsgruppa sitt møte der alle politiske parti med unntak av FRP var til stede.
Det var stor enighet om at slike debatter var positive og ønskelig men flere var redd for om dette var rett tid. Nå har vi kommet fram til en innstilling og vi skal forsøke forankre dette politisk og er redd dette skremmer folk til å ta en avgjørelse på feil grunnlag. Dette blir så nært kommunestyremøte at jeg er redd et slik møte ikke får den effekten med belysning men heller enkelt politikeres meninger. Dette er ei så vanskelig sak og ber om forståelse for våres signaler.

Mvh
Kåre Helland