Sist oppdatert: 11.01.2009 10:47

Provosert

FINN HOLM OLSEN 

Ja, jeg tror faktisk at mange av Sør-Aurdals innbyggere er provosert om dagen. Jeg er i hvert fall ganske provosert på grunn av den pågående driftstilpasningen.

Hvorfor jeg er provosert? Jo, hvis jeg går tilbake til høsten 2007, så møtte jeg politikerne våre på valgstand – blant annet i Brakadokka. På valgstandene var politikerne meget ivrige med å få fram hva de mente, og flere kunne også gå langt i å love at blant annet skulle skolestrukturen bestå i den neste 4-års perioden bare de og deres parti ble valgt inn.

Det gikk faktisk ikke så mange måneder etter valget før politikerne plutselig merket at kommunen drev med store underskudd. Da begynte jeg å bli provosert, for politikerne på Tingvoll har ikke turt å plassere ansvaret for de plutselige budsjettoverskridelsene noe sted. Det eneste de faktisk gjorde, var å garantere at ingen kommuneansatte skulle miste jobben.

Så kommer nok en bombe. Kommunen ville gå med underskudd også i 2008. For meg kan det virke som om at det ikke finnes noen form for kontroll på pengeforbruket. Jeg blir ganske provosert. Kan ikke se at noen har tatt ansvaret for dette heller. 

Kommunestyret har funnet ut at de må spare. Målet er å spare 16 millioner. I Sapo-posten ble det anmodet om at innbyggerne i kommunen kunne melde seg til tjeneste i gruppene som skulle finne ut måter å redusere pengeforbruket på. Jeg ble provosert og meldte meg som frivillig til å delta. I august fikk jeg brev fra rådmannen om at jeg var plukket ut til å delta i gruppa som skulle se på skole, barnehage og SFO. Nå hadde politikerne glemt valgløfter om uendret skolestruktur.  

Gruppe 5 som vi ble kalt, hadde på ca. 2 måneder og ca. 15 møter. Administrasjonen  skulle fore oss med tall  og opplysninger. Jeg stilte flere ganger spørsmålstegn ved opplysningene vi fikk.

Tilbakemeldingene var hele tiden at talla var bra nok. Senere har gruppas leder uttalt at vi måtte ta talla med ei klype salt. Da ble i alle fall jeg litt provosert. 

I desember holdt styringsgruppa møte på Hedalen barne- og ungdomsskole. Det var nesten 100 som kom for å høre på, og for å stille spørsmål til, styringsgruppa. Nesten hele møtet gikk med til å legge fram rapportene. Det var mange som hadde spørsmål de ikke fikk stilt. Det var nesten ikke en eneste politiker sto fram og sa sin mening. Politikerne skulle visst nok uttale seg mer i januar. Jeg blir faktisk provosert av at politikerne ikke tørr å stå fram med hva de mener. 

9. desember hadde styringsgruppa møte. Der kom det et benkeforslag  på løsning av skolestrukturen i ytre del. Forslaget var, så vidt jeg vet, ikke utredet på noen måte. Dette tatt i betraktning, stemte faktisk styringsgruppa over om at dette skulle bli deres innstilling til kommunestyret. Når ORDFØRER og RÅDMANN, som faktisk skal styre kommunen, går inn for å stemme over ikke utredede forslag, da kan man bli provosert. Dette viser vel at kommunen blir styrt på ” lykke og fromme metoder”. Det som var bra med denne avstemningen, var at dette forslaget ikke fikk flertall.  

5. januar hadde styringsgruppa nytt møte for å lage en innstilling angående skolestruktur i ytre del. Utfallet her ble jo at de ikke gir noen innstilling. 

Hedalen.no og avisa Valdres ville invitere politikerne til paneldebatt om driftstilpasningen. Redaktøren i Valdres skrev 8. januar i sin leder at bare FRP var villige til å stille opp på dette. I desember ville ikke politikerne uttale seg før i januar, og når januar kommer, vil de ikke da heller. Er det sånn at politikerne ikke vet selv hva de mener, eller er det bare at de ikke tør si det?

I tillegg til at politikerne ikke vil debattere viktige saker, har vi en ordfører som misliker at folk benytter ytringsfriheten sin på forumet til Hedalen.no.Jeg tror ikke bare jeg er provosert over måten politikerne opptrer på i denne saken.

Mitt håp er nå at alle politikerne står fram med sine standpunkter og meninger og tar del i debatten om driftstilpasning. I tillegg må alle forandringer i forhold til det nye statsbudsjettet komme fram, kanskje må vi ikke spare 16 millioner likevel.