Sist oppdatert: 10.07.2009 05:24

Skadeverk på vegbom

ARNE HEIMESTØL
  To ganger har det vært innbrudd i automatbommen til Nesbyen-Hedalen veglag ved Søbekksetervegen. Nylig ble det gjort skadeverk for rundt 40 000 kroner på samme bomstasjon. En person brukte, da han ikke fikk åpnet bommet, lasteapparatet på traktoren til å løfte den opp.

Dette førte til at girkassa i bomstasjonen ble ødelagt. I tillegg fikk motoren betydelige skader. – Dette er slett ikke bra, sier formann i veglaget, Arild Skaret, som for tiden er opptatt av å få brukt midlene veglaget har, til å gruse vegstrekningen mellom bommene. Styret har drøftet den siste hendelsen, og konklusjonen er at skadeverket må betales av den som forvoldte den. Skjer ikke det, vil saken bli anmeldt.

– På begge bomstasjonene er det opplysinger om hvem en kan kontakte hvis bommene ikke virker slik de skal, sier vegformannen. Han oppfordrer publikum til å be om assistanse i stedet for å ta saken i egne hender.


Bommen er nå reparert.