Sist oppdatert: 12.07.2009 15:25

You’ll never walk alone

ELDOR BRÅTHEN
 

Hedalen og Begnadalen menigheter i Valdres søker ny ungdomsarbeider. Denne epistelen er først og fremst rettet til deg som kan være interessert i en slik stilling. Overskriften ble valgt for å gjøre deg litt nysgjerrig. Henger du fremdeles med, har jeg lyktes så langt.

 

Ei stund tenkte jeg på en annen sangstrofe: - Tett ved sida mi går Jesus. I tillegg har

Hedalen menighetsråd nedsatt et utvalg som du kan samarbeide og drøfte ideer med, og  

erfarne, dyktige og kreative frivillige medarbeidere vil være med deg i arbeidet.

5-årig veiledet forsøksprosjekt med støtte fra departementet er nylig avsluttet. Før departementet kom på banen, samlet menigheten samlet inn penger og lønnet barne- og ungdomsarbeider ut fra den tankegang at dette er noe av det viktigste menigheten kan gjøre.

 

Forsøksprosjektet vårt: ”Hedalen tar Salto for Kristus” hadde hele aldersgruppa fra 0-18 år som målgruppe. ( Salto er forkortelse for: ”samling for alle på torsdager.”)

Ungdomsarbeideren har til nå vært koordinator for Salto. Koordinator er leder for ledergruppa som to ganger i året lager planskisse for arbeidet.

Dersom du synes at dette aldersspennet er i største laget, er situasjonen den vi antakelig har aller mest bruk for ei eller en som kan ta hånd om arbeidet med den eldste halvparten av målgruppa. Utegruppa trenger ny hovedleder, og det er fint om du kan tenke deg å gå inn i denne funksjonen.

 

Samarbeid med soknepresten med tanke på å trekke barn og unge med i gudstjenester, vil alltid være en sentral oppgave. Soknepresten vår har vært mentor for trosopplæringsprosjekt et annet sted i landet og leder trosopplæringa i vår menighet. Ta gjerne kontakt med han eller en av de andre som står nevnt i utlysinga.

 

Utlysingsteksten forteller at bygdene våre ligger ”mellom skog og fjell” Den geografiske plasseringa forøvrig, greier du sikkert å finne ut av. Du skal få et lite tips, hentet fra ”Hedalsvisa”: - Der Ringerike slutter, og Valdres nyss har bynt.”

Her er mye natur. Den liker vi å benytte, men det er ikke alt. Begge bygdene har et rikt kulturliv innenfor teater, musikk, sang, idrett osv. Dette kulturlivet inviteres du til å oppleve og ta del i.

Velkommen som jobbsøker!