Sist oppdatert: 15.07.2009 05:18

  Natur- og kulturstien gjennom Hedalen

RIGMOR BRENDEN

Målet med arbeidet vårt har vært å ta vare på deler av gamlevegen, og å synliggjøre den rike, lokale kulturarven som finnes langs stien som går fra Bautahaugen til Hedalen Stavkirke. Stien er ca. 5 km lang.

Det første stykket av Natur- og kulturstien følger den første kjerre/hjulvegen gjennom bygda. Vegen ble bygd med hakke og spade. Ved Bautahaugen/Jonsrudbakkene ble den ferdig i 1834 (iflg Gunnar Bergsrud)

Det er utrolig mange severdigheter og kulturminner langs stien. Vi kan nevne bureisningsbruk, kølbrenning, dyregrav, utløe, smie, sag, flishøvel, snekkerverksted, som stikkord.

Spennende stedsnavn gir oss assosiasjoner til svunnen tid og kultur. I Kølhus har det vært kølbrenning, hvor torv til brenning ble tatt på myrene etter elva.

Ved Stamfoss,eller Stamparfossen stod det et stampeverk som ble drevet med vannkraft. Der ble det stampa(tova) vadmel så seint som i 1890 åra.

Mølla, som er den eneste bygdemølla i Sør Aurdal, og som var i bruk helt fram til 1960 åra, ligger også langs denne stien. Den ble valgt til det offentlige kulturminne for Sør-Aurdal i 1997. Brobyggerbrua, nedafor Ildjarntunet, er kjent for mange fra TV serien som gikk herfra for noen år siden.

Vi finner veger med lokale navn som Brakavegen, Bråtåvegen, Kvennvegen, Brennsætervegen , og vi finner Børthusgånga bare for å nevne noen.  Ellers finnes det åkernavn som Erikåkeren, Kålhagan, Basstugguåkeren, Myra, som alle forteller sin historie.

Videre har vi navn som Velta og Luun. På Luun ble tømmeret lunna før det ble fløyta nedover elva i Brøttningen. Til Hanserudhølen knytter det seg mange minner om leik og badeliv, og flere ”kulper” i elva ellers har historier om flittig bruk både til leik og til nyttebruk.

Svarvermoen, Kallemoen ,Spælen og Børtnes er navn på tidligere boplasser, hvor det er synlige tufter.

Langs stien er det ellers sjelden vegetasjon og et rikt dyreliv.
Ei bru over elva vil binde Kongevegen og Natur og Kulturstien sammen.


Hittil er det ingen merkinger som forteller om denne stien til de som ikke er lokalkjente her, men den har allikevel blitt brukt en god del gjennom åra.

Med den beliggenheten stien har, er den en naturlig del av ekskusjoner/uteundervisning for Hedalen barne og ungdomsskole
Hedalen Naturbarnehage benytter også deler av stien i sine uteaktiviteter.

Vassfaret Leirskole, som har 1000 elever i året, bruker også stien i sine opplegg.

Fra Ildjarntunet har svært mange av gjestene benytta stien fra Hedalen stavkirke, om Mølla og sørover mot Bautahaugen.
Den ligger sentralt og fint til, både for rekreasjon og friluftsliv.
Ideen om å rydde og merke denne stien har vært levende i flere år, og mange ildsjeler har deltatt både i ryddingsarbeide og i planleggingsprosesser.

Fortsatt er vi mange som gjerne vil bruke tid og krefter på dette arbeidet videre.

Etter å ha samla så mye interessant stoff er vi nå ei gruppe som arbeider med å utforme teksten til opplysningstavlene. Vi mener det har stor verdi for bygda, at denne delen av lokalhistorien og kulturarven vår blir tatt vare på og synliggjort, så i disse dager bestilles tilvisningspiler, som vil vise hvor stien går.

Seinere vil det komme opplysningstavler og plakater som forteller mer, både om kultur, plante og dyreliv langs stien. Vi kan lære både om natur, kultur og lokalhistorie, og en slik vandring vil gi nye perspektiver og dimensjoner, og gi oss en følelse av at vi hører til, og er en del av det store hele. Fortid og nåtid hører nøye sammen.