Sist oppdatert: 01.08.2009 23:05

Molter i år?

ARNE HEIMESTØL
  Fredag var jeg på årets første moltetur. Resultatet etter tre timers vandring på noen av de beste moltemyrene i Muggedalen var 300 gram modne bær. Tendens: Det var lite bær på åpne myrer, og det som fantes, stod i skogen/skogkanten og ved bekkefar. Lite var modent ennå.

Hvordan det står til på fjellet, har jeg ikke oversikt over ennå. Det jeg vet, er at mye av blomstringa kom før flere frostnetter. Dessuten gikk det en del harde regn- og haglskurer over Hedalsfjella i blomstringstida. Dette pleier ikke bidra til molteår.

Det er helt i begynnelsen av sesongen, og jeg tror at det vil være mulig å finne mer bær enn i fjor – da var det nesten helsvart. Sein blomstring like før og under varmeperioden er det som gir grunn til håp i år, tror jeg. Og her er håpet størst i nordvendte hellinger.

Siste: Vi har fått innspill fra en familie som plukket hele 7 kg molter søndag. Dette var i lavereliggende strøk sør i bygda. Det finnes altså molter noen steder.