Sist oppdatert: 27.07.2009 15:06

Bra med blåbær

ARNE HEIMESTØL
  I år ser det ut til at det kan bli bra med blåbær. I sørvendte hellinger i lavereliggende strøk finnes det allerede modne bær. I nordvendte hellinger og høyereliggende strøk trenger bærene mer tid for å bli plukkeklare. De stedene vi har vært, har vi ikke sett innblanding av råtne bær.