Sist oppdatert: 09.07.2009 05:45

Knut Torgersen er død

ARNE HEIMESTØL
  Onsdag 8. juli ble Knut Torgersen gravlagt fra Bagn kirke. Torgersen, som ble 68 år, var ordfører i Sør-Aurdal fra 1999 til 2007. Fra 2003 til 2007 var han også regionleder i Valdres.

Arbeiderpartipolitikeren hadde en lang politisk karriere bak seg. Fra 1988 kom han med i formannskapet i kommunen. I tidsrommet 1995-2007 var han med i regionrådet, og fra 1999-2007 var han medlem i stamvegutvalget. Helt til det siste var han leder for eldrerådet og forliksrådet. Dette er bare noen få av de mange vervene han tok på seg.

Ordfører Kåre Helland la på krans fra Sør-Aurdal kommune. – Knut kunne snakke med alle uansett alder eller status. Han var opptatt av å hjelpe folk med deres utfordringer. Mange vil huske ham for hans sindige framtoning og gode møteledelse, sa Helland i minnetalen.