Sist oppdatert: 17.07.2009 03:58

Kulturminneåret 2009
Rodestein i Ingrirud

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

I forbindelse med oppslaget "Gamle veger i Hedalen" viste vi bilde av en stein som nå står på Bautahaugen. Teksten på denne steinen er slik: Ingrirud LØ 60694A. Vi var usikre på hva dette betyr. Gudbjørg Fønhus Stensrud har følgende forklaring:

 

 

Hun tror steinen er en rodestein, dvs. den angir hvor mye Ingrirud hadde ansvar for av vegen; rode nr. 60 hadde 94 alen; det vil si 57 meter.

Elling Fekjær bekrefter denne tolkningen, og han har følgende opplysninger: Denne steinen stod mellom Ingrirud og Bergsrud ved den gamle bygdevegen. Gunnar og Anders Bergsrud hadde tatt vare på den, og etter avtale med Magne Ruud, som eier Ingrirud, ble steinen flyttet til Bautahaugen.


Fram til 1835 var Kongsvegen, som var en rideveg, den viktigste ferdselsåren gjennom Hedalen. I tidsrommet 1835 til ca. 1920 overtok den gamle bygdevegen denne funksjonen. Dette var en kjerreveg.


Rodesteinen er spesiell. Det er nemlig to kors på den. Fekjær opplyser at steinen skal ha vært gravstein ved stavkirka før den ble rodestein og plassert ved den gamle bygdevegen.

 

Jahn Børe Jahnsen ved Valdres Folkemuseum sier følgende om inskripsjonen på rodesteinen fra Ingrirud: LøNo 606 betyr løbenummer 606, (gammelt matrikkelnummersystem) tilsvarende dagens gårds- og bruksnummer
Under står det 94 A, hvilket betyr 94 alen.

 

Det finnes flere slike steiner i bygda også. Elling Fekjær opplyser at det står én sør for Fekjær, og hjemme hos Nils Huset finnes det en som har stått i Begnadalsbakka.