Sist oppdatert: 10.07.2009 17:53

Kulturminneåret 2009
Mesterstykket "Sangverket"

TEKST: INGER STENSRUD OG ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Lørdag 13. juni var Betsy Stannard fra Wisconsin på besøk i Hedalen. Mens hun var i bygda, fikk hun tid til å besøke Bautahaugen for å se på klokka og kista som hennes tipp-tippoldefar, Erlend Knutsen Landsend, hadde laget.

Erlend var født i 1732 og døde i 1816. Han var en dyktig våpensmed, snekker, mekaniker, orgelbygger og børsemaker – og var best kjent som "Fossholtsmeden". – Han var Hedalens store geni på denne tiden.

I 1770-årene reiste han en tur til England, og det var her han lærte klokke-makerkunsten. Etter dette laget han hele 28 klokker. Én av disse ble sendt til hans datter. Hun hadde flyttet til Amerika. Senere havnet denne klokka på et museum i Madison Wiis. Dette er en musikk-klokke. Til bestemte tider i døgnet spiller den forskjellige salmer, blant annet "Den lyse dag forgangen er" klokka sju hver kveld.

Det var også Erlend Knutsen Landsend som laget det første kirkeorgelet i Hedalen stavkirke. Det ble dessverre ødelagt.


Betsy Stannard og Mari Goplerud
Klokka vi ser her på Bautahaugen, er også laget av Erlend Knutsen Landsen.


Kiste laget av Erlend Knutsen Landsend