Sist oppdatert: 10.07.2009 17:55

Sag, høvleri og kvern i Lia

ARNE HEIMESTØL
  I Lia har det vært både kvern, sag og høvleri som ble drevet av vann fra Vesleeleva. Ved siden av elva ble det gravd ut ei grøft. Denne er ennå synlig. Her ble vannet ledet fram til ei trerenne som gikk over gamlevegen.

Halvor Lia (bestefar til Ingeborg) fikk skjøte på gårdsbruket i 1906. Da stod det kvernhus ovenfor veien. Dette var i bruk til 1915. Våningshuset er fra 1908, og låve og fjøs ble bygd i 1910. Sagbruket og høvel kom på plass i 1906.

Ingeborg kan huske at det om våren var yrende liv på gården. Mange dro forbi med tømmerlass som skulle fløtes med elva, og på saga var det livlig aktivitet. Gunnar Bergsrud var en av dem som brukte saga, og han var kjent for å være særdeles nøyaktig i sitt arbeid.


Gården i 1961


I 1991 ble det lagt nytt tak. Før den tid var taket flislagt.


Saga


Rester av vasshjulet


Renna. I denne gikk en gang en hest seg fast. Det ble et svært styr for å få den løs igjen.


Med håndmakt ble denne grøfta grav ved siden av elva.


Høvelen. Her har blant andre Gunnar Bergsrud høvla materialer.


Én av to kvernsteiner. Den andre står på Sørlie. Denne hørte til kverna som stod ovenfor veien.