Sist oppdatert: 12.06.2009 11:37

Ordføreren, rådmannen og pressen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
TEGNING: TROND KULTERUD
I siste kommunestyremøte i Sør-Aurdal fortalte ordføreren at han hadde sett på noen som arbeidet i høyspentlinjer høyt over en fjord. Dette hadde gjort inntrykk og kom igjen i form av et mareritt. En natt drømte han at pressen sendte ham selv og rådmannen ut over fjorden i en kurv som bare tålte 200 kg, og herrene hadde bare med én fallskjerm.

Da rådmannen hadde innlegg litt senere i møtet, kom han tilbake til temaet. "200 kg holder da i massevis, ordfører."