Sist oppdatert: 19.06.2009 20:59

Skolen får nytt datautstyr

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune har i årsbudsjettet for 2009 satt av midler til innkjøp av datautstyr i skolene. Følgende utstyr blir nå kjøpt inn til Hedalen barne- og ungdomsskole:
  • 10 bærbare pc-er
  • 15 headsett
  • 3 pc-høyttalere

Rektor Arnbjørg Haugen sier at nytt utstyr trengs. Mange av skolens stasjonære datamaskiner er gamle. De fleste av de brukte maskinene fikk skolen som gave fra Høyskolen i Oslo for vel to år siden.


Charlotte Kulterud er IT-ansvarlig på skolen. Også hun setter pris på nytt datautstyr.