Sist oppdatert: 23.06.2009 07:15

Betydelige vegarbeider i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Etter sommerferien starter Statens vegvesen på betydelige vegarbeider i Hedalen. På strekningen fra kirka til Åsli skal det graves 150 meter med nye stikkrenner. Etter planen skal vegdekket fornyes i 2010.

Deler av denne strekningen har et prekært behov for vedlikehold. Flere steder kommer det steiner og røtter opp i veibanen. Dette vil en nå forsøke å utbedre.

Syver Øystuen i Statens vegvesen opplyser at en også skal reparere en tette stikkrenner på Jevnlismyra og ved Bergsrud besøksgård.


Her blir det trolig jevnere veg i løpet av sommeren.