Sist oppdatert: 24.06.2009 22:27

Ballbingen

HEDALEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLEN, FAU OG HIL
 

Hedalen skole har som kjent planlagt utbygging av en ballbingen på søndre delen av skoleplassen, i samarbeid med Hedalen idrettslag og Foreldreutvalget ved Hedalen skole. Arbeidet skulle etter planen ha startet opp denne uka. Vi vil med dette skrivet informere om at byggingen av ballbingen dessverre er utsatt på ubestemt tid.

 

Dette berører i første rekke alle dere frivillige som har sagt dere villig til å avsette tid til dugnadsarbeid på bingen nå i løpet av sommeren. Dere får nå fri! I neste omgang vil det berøre de planlagte brukerne av bingen; ungene på skolen og ungdommen som kommer hjem til bygda i helgene og i feriene.

 

Det er reist tvil og spørsmål fra ulike aktører i bygda vedr. plasseringen av bingen og om aktiviteten/evt. støyproblemer rundt den. Dette medfører at vi som utbyggere nå må utrede lokalitetsspørsmålet og evt. problemer knyttet til støy nærmere.

 

Denne prosessen vil ta minimum 6 uker – kanskje mer, og resultatet vil avhenge av hva undersøkelsen kommer fram til og av hvordan de ulike aktørene da vurderer prosjektet.

 

En utsatt byggestart vil også få konsekvenser for utbygger, da alle ungene er tilbake på skoleplassen i det aktuelle tidsrommet. I tillegg må vi på nytt få folk til å lede og til å gjøre dugnadsarbeidet på bingen. Vi håper likevel at vi skal klare å få reist bingen i løpet av høsten, men vi kan dessverre ikke love noe sikkert.