Sist oppdatert: 01.07.2009 05:24

 

Sommer på Brunstad
 

CHARLOTTE KULTERUD

 

Veldig, veldig mange i Sør – Aurdal har hørt om menigheten som kaller seg ”Smiths Venner” men som på papiret heter Den Kristelige Menighet (fork. DKM). I vår kommune befinner det seg innbyggere fra menigheten i Hedalen, Reinli og Bagn med hovedsete på Solhaug, Bagn.

Jeg har ikke tenkt å legge frem noe om vår tro eller vår mening med livet, det kan man lese om på http://www.brunstad.org, men jeg vil fortelle litt om et stort arrangement som skjer på Brunstad i sommer. Brunstad er jo som mange vet det internasjonale senteret for menigheten og som mange reiser til hver sommer.

 

Grunnen til at jeg vil fortelle om det, er fordi menigheten i Valdres sammen med menigheten i Hønefoss har fått i oppdrag å arrangere barnelekene på Brunstad i år. Det er et to uker langt stevne der de tre siste dagene er dedikert kun til barna. Hver av disse dagene har vi nesten to timer lange leker med 4 – 5000 tilskuere. Det skal være et stort åpningsshow med 50 dansere, det skal være vanvittige hinderløyper, med store hindre inntil åtte meter høye. Det skal være show og underholdning, og det er et vannvittig apparat som skal rigge i stand hver lek på få minutter. Det betyr at mellom hver lek må 50 – 70 personer ut på banen og fjerne alle hindre og utstyr før neste lek skal i gang. Deltakere fra alle verdensdeler skal være med å leke.

 

Bak dette arbeidet ligger mange, mange timer med planlegging. Veldig mange ungdommer, blant annet meg selv har engasjert seg i dette arbeidet. Vi har stått for bygging av hindre, designe og male dem, designet og sydd kostymer, vi har laget pauseunderholdning og show, vi har arbeidet med media, spilt inn playback, mikset sanger som skal brukes i forbindelse med underholdningen og mye, mye mer.

 

For å få til dette må vi samarbeide, lytte til hverandre, av og til er vi veldig uenige, men vi må pent komme til enighet. Vi lærer utrolig masse om samarbeid, fellesskap, at min vilje kommer ikke alltid igjennom, men det er greit å komme med forslag. Hvis jeg har et ansvar må jeg kanskje skjære gjennom og da er det godt å kjenne at ingen av de andre bærer nag for det. Jenter, gutter, ung og gammel jobber side om side og lærer utrolig masse av hverandre og om hverandre.

 

Jeg synes det er utrolig interessant å være med i et slikt prosjekt vi nå har arbeidet med i nesten et år. Noe liknende har aldri menigheten i Valdres fått være med på, så dette sommerstevnet er ekstra spennende for oss i denne menigheten. Ellers har Brunstad en åpen port, og hvem som helst kan komme en tur og se på stedet vårt. Det er et veldig flott sted – spesielt for barna, og om man ikke vil komme akkurat når det er stevne, kan man komme når som helst på sommeren!