Sist oppdatert: 05.06.2009 07:59

Jaktfeltskyting

  Nå har tiden kommet for den årlige jaktfeltskytingen mellom lag og jaktlag i Begnadalen, Hedalen, Bagn og Øvre Ådal.

Dette er en skyting som startet i 1985, men da var ikke Begna med. Vinteren 87-88 ønsket Begna skytterlag å bli med i denne viltfelt skytinga. Alle 4 skytterlagene hadde da et møte der det ble vedtatt at Begna kunne bli med. Skytingen foregår på 4 forskjellige dyre figurer.

Det er liggende på rådyr på 100 meter, sittende på elgkalv på 100 meter, stående på hjort på 50 meter og sittende på elgokse på 200 meter. Det er inndelt i 4 klasser junior 15-18 år, jakt klasse 19-54 år, yngre veteran 55-64 år og eldre veteran over 65 år.

Eldre veteran kan sitte og skyte på hjorten. På denne skytinga så er det 2 vandre pokaler, den ene går til det beste skytterlaget, og her teller de 8 beste fra hvert lag.

Den andre går til det beste jaktlaget, og her teller de 3 beste på hvert jaktlag. I tillegg til pokalen blir det delt ut gjenstandspremier til de 3 beste på de 3 beste jaktlagene.

Premieringen ellers er at alle juniorene får premie, de andre klassene blir premiert med 1/3 del.
Nytt fra i år er at det blir trukket ut en premie på startnummeret.

Årets skyting skal være på Begnadalen skytterlags bane lørdag 13. juni 2009. Påmelding fra klokken 10.00–12.00.

Her vil skytingen på 100 meter foregå på elektronikk. Det vil bli på rådyr, men kalven vil bli på villrein. Hjorten og elgoksen vil bli på papp som før.

Litt om reglementet

Det skal brukes jaktgevær godkjent for storviltjakt, og det skal ikke veie over 4,5 kg.

Det skal benyttes vanlige jaktklær, og ikke skytterbekledning.

Max 9 ganger forstørrelse på kikkerten.

Det er ikke anledning til prøveskudd.

Vi håper at flest mulige vil være med på denne skytinga.

Denne skytinga teller på de 30 obligatoriske skuddene. Man må huske på det at det er moro å sitte ved kaffebålet å skryte av pokalen som jaktlaget fikk under årets skyting.

Vi håper at flest mulige kommer til Begnadalen, slik at vi får en hyggelig og sosial dag.

Hilsen fra

Begnadalen skytterlag. Hedalen skytterlag, Begna skytterlag og Øvre Ådal skytterlag.