Sist oppdatert: 10.05.2009 07:39

Bjørnene våre kom ikke med i tellinga

ARNE HEIMESTØL
ILLUSTRASJONSFOTO FRA BJØRNEPARKEN I FLÅ
  Direktoratet for naturforvaltning har de tre siste årene samlet inn materiale for å kunne gjøre DNA-analyser av bjørn. Resultatene fra siste års måling viser at det er vel 120 bjørner i Norge. Dessverre er ikke innsamlet materiale fra området vårt med i årets undersøkelse.

Det er dobbelt så mange hannbjørner som hunnbjørner i Norge. Fortsatt er det bare fylkene Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark som har hunnbjørner. 58 % av prøvene kan spores tilbake til tidligere kjente individer.

Direktoratet for naturforvaltning vil forsette arbeidet med å samle inn DNA-materiale, og i 2009 utvides arbeidet til å gjelde hele landet.

Rovviltkontakt Ole Knut Steinset mener det er gode grunner til å tro at det var to bjørner i Vassfaret i 2008. Våren 2009 har det vært én hannbjørn der. Det er mulig at det er den samme bamsen som en har funnet spor etter i Søndre Land. Den siste tiden er det også funnet spor på Leirskogen.

– Binnene vandrer over et mindre område enn hannbjørnene. De holder seg ofte i samme eller tilstøtende område som de selv er vokst opp i. Hannene vandrer over større områder. Dette gjelder særlig yngre bjørner som blir jaget fra områder de største hannbjørnene kontrollerer, sier Steinset. Juni er parringstid, og da er det vanlig at hannene vandrer over store områder for å finne binner.

Vassfaret ser i ut til å være et velegnet område for bjørn. – Den landskapstypen vi finner her, finner vi også i mange store bjørneområder i Sverige, forteller rovviltkonsulenten. Det viser seg dessuten at nålevende bjørner følger mange av de samme bjønnrekslene vi kjenner fra gamle dager.

Relaterte saker: