Sist oppdatert: 10.05.2009 20:22

Flått i Hedalen?

ARNE HEIMESTØL
  De tre siste årene finnes det eksempler på at dyr har hatt flått på seg i Hedalen. Årsaken kan være at de har fått skogsflått med seg fra andre steder, eller det kan være at dette midd-dyret er i ferd med å etablere seg i bygda vår.

Flått kan være bærer av farlige bakterier eller virus. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å skrive mer om temaet.

Kjenner du til observasjoner i Hedalen eller tilstøtende områder, er det fint om du forteller dette i e-post til redaksjonen@hedalen.no.

Artikler om flått: