Sist oppdatert: 13.05.2009 18:51

Framtida i Hedalen
Hedalen år 2030 – tre framtidsbilder


MARI OLEA LIE


Crème de la crème”
Det syder av liv rundt om i Hedalen. Innbyggerne planlegger aktiviteter sammen med ansatte i kommunen. Det offentlige tilbyr fine veier og siste nytt innen kommunikasjon til alle husstander. Det nye grendesenteret er samlingsstedet for både barn, ungdom og eldre innbyggere, og mange aktiviteter har deltakere fra alle aldersgrupper. Befolkningen i Hedalen har sterk lokal identitet, og bryr seg om nærmiljøet sitt. Dialog preger forholdet mellom innbyggere, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kommunen har god økonomi og fellesskapsfølelsen er sterk.

”De syv magre”
Innbyggerne i Hedalen er trekkfugler til syden eller til byen. De velger å være for seg selv, kjører egen bil og har liten grad av lokal identitet. Skolen er revet og Hedalsheimen avviklet, tjenestene tilbys i hjemmet, og man kan kjøpe seg tilleggstjenester som for eksempel personlig assistent eller nanny. Det finnes lite aktiviteter og det er dårlig kontakt på tvers av generasjonene. Mange har lite nettverk og er ensomme, og omsorgstilbudet er dårlig. Kommunen har dårlig økonomi og fellesskapsfølelsen er fraværende.

”Kreativt fellesskap”
Det syder av liv rundt om i Hedalen. Innbyggerne planlegger aktiviteter. De lokale organisasjonene har sammen med næringslivet og kommunen ansvaret for driften av tilbudene. Det nye grendesenteret er samlingsstedet for både barn, ungdom og eldre innbyggere, og mange aktiviteter har deltakere fra alle aldersgrupper. Befolkningen i Hedalen har sterk lokal identitet, og bryr seg om nærmiljøet sitt. Dialog preger forholdet mellom innbyggere, kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner. Befolkningens kompetanse og kunnskap tas i bruk til fellesskapets beste. Det er dårlige veier og kommunikasjon. Kommunen har dårlig økonomi. Fellesskapsfølelsen er sterk.

Det var tre besøk inn i framtida – tre mulige historier om Hedalen i 2030. Hva tror du? Om du er innbygger, gjest eller tenker på å bli en av delene, hvilken fortelling har du om framtida i bygda? Hva kan skje? Hvordan ser det ut i mulige framtider du kan tenke deg for Hedalen?
Hvilke krefter påvirker framtida?

Framtida er usikker. Hvordan forholder vi oss til dette, og hvordan kan vi bruke usikkerheten som en motor for utvikling?
Gjennom å fortelle ulike historier om framtida kan vi på forhånd undersøke mulige utfall av beslutninger, og vi kan kritisk gjennomgå forventninger og forståelser av framtida. Gjennom å se flere mulige framtidsbilder, og tenke over hva vi vil gjøre dersom ett av disse blir realitet vil vi være bedre forberedt i møte med framtida. Fortellingene kan beskrive mulige forandringer og trendbrudd i samfunnet, slik at vi forstår at vi kanskje snart må gjøre ting på en annerledes måte.

Hvilke strategier og beslutninger vil være effektive nå for å legge et godt grunnlag for framtida uansett hvilken fortelling som inntreffer?
Hvilken framtid ønsker vi å være med å skape? Er det noen fortellinger som inneholder advarsler? Kan vi gjøre beslutninger i dag som kan påvirke framtida?

Hvordan kan vi bidra til at Hedalen er et godt sted å bo for barn, unge og eldre også framover? Hvordan kan vi skape en god dialog for å få fram våre opplevelser, ønsker og verdier?

Hvis du kunne få svar på ett spørsmål om Hedalens framtid, hva ville du spurt om?

Hvilke konsekvenser får ulike framtidsbilder for beslutninger vi tar i dag?
I fjor flyttet jeg tilbake til Hedalen. I det framtidsbildet jeg håper vil bli en realitet, er bygda et godt sted for framtida også i 2030.