Sist oppdatert: 06.05.2009 06:43

Sentralskoledebatten lagt død

ARNE HEIMESTØL
  Kommunestyret behandlet torsdag 30. april rapporten om sentralskole/ felles ungdomsskole og gjorde følgende vedtak
  1. En ser at vi ikke makter en bygging av ny sentralskole i Garthus i nærmeste framtid.

  2. Avstander fra ytre del tilsier at også Bagn alternativet ikke er tilrådelig.

  3. Endelig vedtak om skolestruktur vedtas i september 2009 etter spørreundersøkelsen.

Svein Bakke (Ap) sitt forslag om å ta rapporten med i det videre arbeidet, fikk ikke flertall. Dette betyr at sentralskolesaken i denne omgang er lagt død.

- Debatten var saklig og fin, sier ordfører Kåre Helland. - I nærmeste framtid vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse. De som er knyttet til Reinli og Begnadalen skolekretser, vil få spørsmål om hvor de primært og sekundært vil ha skole. Og hedølene vil bli spurt om hvor liten ungdomsskolen kan bli før en vil at elevene bør gå på en annen skole. Å gjøre skolene bedre med hensyn til innhold blir også et viktig tema i det videre arbeidet, avslutter Helland.


Relaterte oppslag: