Sist oppdatert: 22.05.2009 10:17

Det er flått i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Flere tilbakemeldinger viser at det er flått i Hedalen, og trolig har vi hatt dem i bygda i flere år.

Flåtter tilhører familier av midder. De lever i omtrent to år og går i løpet av denne perioden gjennom fire stadier (egg, larve, nymfe, voksen). I størrelse varierer de fra 1-10 mm, og de suger blod fra virveldyr.

For ei ukes tid siden plukket jeg en flått av snuten til Ghibo, en av de to tibetanske spanielene jeg har på besøk denne måneden. Hunden likte ikke pinsetten jeg brukte, og flåtten bet seg godt fast der den satt, men til slutt klarte jeg å fjerne den.

Jeg kontaktet veterinær på Fagernes og fikk resept på halsbånd jeg nå har satt på bikkjene. Med veterinærhonorar koster hvert bånd i underkant av 300 kroner, og det gir beskyttelse mot plagedyret i 5-6 måneder. Les artikkelen "Syk av flåtthalsbånd".

Her gjengir vi Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om hva kan gjøre for å forbygge flåttbitt og sykdommen Lyme borreliose:

Helsepersonell blir ofte spurt om hva publikum kan gjøre for å unngå flåttbitt og Lyme sykdom. Ulike tiltak kan begrense risikoen for flåttbitt og utvikling av sykdommen.
Tiltak som kan begrense risikoen for flåttbitt og utvikling av Lyme borreliose vil blant annet omfatte:
  1. Man bør skaffe seg opplysninger om hvorvidt flått er vanlig i det området det er aktuelt å ferdes i. I Norge er utbredelsen stort sett kystområdene fra svenskegrensen i syd til Helgeland i nord, men med store lokale variasjoner.

  2. Hvis man skal ferdes i områder hvor flått er vanlig, særlig der vegetasjonen er tett, bør klesdrakt og fottøy være godt tildekkende. Dette vil f.eks. tilsi bruk av lange benklær, evt. støvler.

  3. De fleste myggmidler - "repellenter" - i form av stifter og sprayer vil også redusere risikoen for flåttbitt. Slike midler kan brukes lokalt på huden og på klærne før man ferdes i områder hvor flått er vanlig.

  4. Etter ferdsel i flåttbefengt område bør huden inspiseres for flått, for eksempel i dusjen. Husk å undersøke barna. Eventuelle flått fjernes. Likeledes kan man riste og inspisere tøyet man har hatt på slik at flått som er her ikke skal få anledning til å feste seg på huden ved ny påkledning og bruk. Det er lettere å oppdage flåtten på lyse klær.

  5. Flått som har bitt seg fast i huden, bør fjernes så raskt som mulig. Det er erfaring for at risikoen for overføring av bakterien Borrelia burgdorferi - som forårsaker sykdommen Lyme borreliose - øker når flåtten er festet til huden mer enn 24 timer. Flåtten fjernes lettest mekanisk f.eks. med pinsett eller med fingrene. Metoder som innebærer påsmøring med stoffer som eter eller vaselin, anbefales ikke. Andelen av flått som bærer smittestoffet varierer betydelig. Blant voksne flått, som før de har sugd blod har rødbrun bakkropp, er opptil 60 % infisert. Voksne flått går sjelden på mennesker. Blant nymfene som går på mennesket er denne andelen opptil 30 %..

  6. Dersom det kommer lokal infeksjon på bittstedet, f.eks. infeksjon med gule stafylokokker, kan dette behandles lokalt med sårsalver som inneholder f.eks. fusidinsyre/bacitracin eller annet, egnet middel.

  7. En til to uker etter bittet kan det omkring bittstedet dannes et ringformet utslett som har en tendens til å øke i diameter. Dette utslettet, erythema migrans (EM) er typisk for Lyme borreliose. Det kan også i samme tidsrom forekomme generell sykdomsfølelse, hovne lymfeknuter og feber. Ved slike symptomer og tegn etter flåttbitt bør lege oppsøkes for videre vurdering og eventuelt behandling. Stiller legen diagnosen Lyme borreliose, kan sykdommen behandles effektivt med antibiotika. Flere midler er virksomme. Egenbehandling med antibiotika uten samråd med lege bør ikke finne sted. Det er ikke grunn til å gi profylaktisk antibiotikabehandling ved flåttbitt.

Brosjyren ”Flått – Ikke la den smitte deg” kan bestilles fra Folkehelsas Avdeling for skadedyr. Telefon 21 07 77 00 (hverdager 13-14) Telefaks: 21 07 65 31 eventuelt e-post skadedyr@fhi.no.  

Se også denne siden om flått, midd og spesielt denne informasjonssiden.