Sist oppdatert: 24.05.2009 08:08

Vassfarfestival?

GUNNAR FOSSHOLT

I studietiden tok jeg i en diplomoppgave for meg idrettsarrangementene til Øystre Slidre Idrettslag i løpet av et år. Jeg lar meg fortsatt imponere over alt de klarer å arrangere som for eksempel Fjelleventyret (tidligere Fjellmaraton), Villmannen, Beitosprinten, verdenscup-åpning på ski, skiskytteråpning, fotballcuper, sykkelritt og skiarrangementer. Det er alle arrangementer som i større eller mindre grad bidrar til markedsføring av området, økt omsetning for næringslivet og andre mer eller mindre målbare ringvirkninger.

Generelt krever de fleste arrangementer lite med kapital. De er derimot arbeidsintensive, krever god planlegging og god ledelse. Arrangementer som er økonomisk motivert, får erfare at all verdiskapning skjer på én eller noen få dager. Det gir en økonomiske sårbarhet. Mange erfarer også at markedsføring er en utfordring. Gjennomføringen var bra, men oppslutningen kunne vært bedre, hører man ofte.

I Hedalen har vi en rekke arrangementer i løpet av året. Nesten alle skjer i regi av lag og foreninger ved hjelp av lagenes medlemmer og andre frivillige på dugnadsbasis. Det er nærmest unikt for ei lita bygd med 800 innbyggere å ha så mange tilbud og arrangementer som vi har. Idrettslag, musikkorps, sangkor, ungdomslag, 4H og en rekke andre bidrar alle til den aktiviteten bygda er kjent for.

Det er sikkert flere enn meg som har erfart at det er lett å komme på ideer, men ofte verre å få til selve gjennomføringen. Jeg våger meg likevel frampå med en ide/visjon med elementer som har vært tatt opp før. En visjon for et arrangement jeg tror kan få store ringvirkninger for bygda.

Hva med en helgefestival i Hedalen og Vassfaret i framtida som en felles satsning mellom frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunen?
En festival der man kan tilby pakketilbud av aktiviteter, bevertning og eventuelt overnatting der inntekter og utgifter blir fordelt på de involverte aktørene. Jeg ser for meg festivalen delt i en Vassfardag og en Hedalsdag.

Bygdas svar på boka ”Hvem-Hva-Hvor” må være Hedalen.no sitt oppslagsarkiv for 2000 – 2009. Det gav meg en del ideer til helgefestivalen.

Tanker rundt Vassfardagen
Det største arrangementet i Vassfaret de siste årene har vært Vassfarbrøtningen. Et unikt arrangement for vårt område, der flere har hatt planer for en videreutvikling. I 2005 deltok daværende visepresident på Stortinget, Inge Lønning, på 10 års jubileet for brøtningen sammen med 400 andre skuelystne. Ca. samme antall deltok på brøtningen i 2006, som foreløpig er siste året med brøtning. I mai 2008 informerte driftsstyret for Kulturvernplanen om problemer med avvirkning og følgelig ingen brøtning. De så en utfordring i at de enklest tilgjengelige skogene i KVP- området var avvirket. En mulig konsekvens var at det ikke kunne legges opp til årlig drift i området lenger. Selve brøtningen krever også et betydelig forarbeid og etterarbeid. Noe av det kan man lese om i oppslag om brøtningen datert 4.6.2004.

Vassfarbrøtningen har vært siste helg i mai. Jeg går ut fra at det ikke blir brøtning i år heller. Men kan det tross alt være en tanke for framtida å få til en vassfardag med fokus på brøtningen? Dersom nødvendig avvirkning økonomisk og praktisk ikke lar seg gjøre, kan kanskje tørrgran i mindre kvantum avsettes til formålet? Lar ikke dette seg gjøre, kan man kanskje illustrere alt som hører med rundt brøtningen selv om det ikke blir vanlig tømmerslipp?

Vassfardagen kan suppleres med en rekke andre tilbud. Fellesturer på de flotte kulturstiene i området, opplevelse av elvepadlere i Aurdøla med padling fra Mana og ned mot bygda! Lokale firmaer kan tilby guidede turer, satsning som nå skjer rundt Mikkjel Fønhus, kan bli et tema, og kanskje Berte-turen slår deltakerrekorden fra 2005 med 77 kvinner langs Måsåvegen fra Fledda til Bjørke?

Tanker rundt Hedalsdagen
På Bautahaugen har det tidligere vært både Utvandrerspel, Vassfarspel (2005) og Hans Nilsen Hauge spel (2006). Utendørs sommerforestillinger blomstrer opp over hele landet og ser ut til å være noe som engasjerer et stort publikum.
Kanskje det lar seg gjøre med et nytt spel i forbindelse med festivalens dag to?
Bygda kan ellers by på guiding både i stavkirka og på Bautahaugen, overnatting og/eller servering på Ildjarntunet, Vassfaret Kursgård og Vassfarkafeen, utstilling av lokal kunst og husflid. Ja, det mangler ikke på aktuelle aktiviteter som kunne markedsføres og selges i ulike pakketilbud og til en pris som gjør at aktørene får noe igjen for arbeidet.

Med en koordinert innsats fra bygdas næringsliv kan man hver for seg og felles nå mange målgrupper i markedsføringen av festivalen. Det gjør det mulig å nå ut til lokalbefolkningen, hytteeiere, potensielle hytteeiere og en rekke andre målgrupper med god informasjon.

Hedalen Markedsforum er i ferd med bli en del av Sør Valdres Opplevelser, som det blir spennende å følge i tida som kommer. Her blir både næringslivsaktører i Hedalen, Begnadalen og Nes medlemmer. Skal man eventuelt komme videre med festivalvisjonen, er det naturlig å tenke Sør Valdres Opplevelser som den koordinerende aktøren.

Jeg vil avslutte som jeg innledet med å si at det er lett å komme med ideer, men ofte verre å få realisert de. Det er også lett å komme med ideer, håpe at andre skal gripe de og sørge for gjennomføring. Selvsagt er det mye forarbeid, mange utfordringer og potensielle skjær i sjøen før en slik festival kan settes ut i livet. Men jeg har valgt å fokusere på de mulighetene og styrkene jeg mener vi har.

Alle forretningsplaner skal ha sin visjon. Visjon kan defineres som et uttrykk for en ønsket situasjon i framtida. Dette var mine tanker og min visjon for en lokal festival – en Vassfarfestival.