Sist oppdatert: 24.05.2009 08:08

Relikvieskrinet på plass på Kulturhistorisk museum

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: KJELL HALLVARD FLØ OG ARNE HEIMESTØL
  Lørdag 23. juni hentet konservator Eivind Bratlie relikvieskrinet i Hedalen stavkirke. På ettermiddagen var det trygt på plass på Kulturhistorisk museum i Oslo. Relikvieskrinet blir en del av utstillingen "Pilegrimsspor – hellige reiser i fortid og nåtid" fram til slutten av april 2010.


Klokker Gerd Sukke assisterer konservator Eivind Bratlie

– Relikvieskrinet skal stå i en glassklokke, og en klimamonter sørger for at det skal bli tatt godt vare på, forteller Bratlie.

Åpner 5. juni

Fredag 5. juni åpner utstillingen "Pilegrimsspor – hellige reiser i fortid og nåtid". Utstillingen er produsert av museets egne forskere, konservatorer og museumslektorer.

”Pilegrimsspor” forteller om pilegrimsreiser, valfartsmål og mennesker i en nesten 2000 år gammel, kristen kontekst, og om mennesker som reiser på pilegrimsferd i dag.

Utstillingen følges opp av foredrag om pilegrimsvandring i vår tid (7. juni) og vandring langs en del av pilegrimsveien i Oslo (14. juni), begge deler ved Eivind Luthen. 21. juni blir det åpen omvisning i utstillingen. (Kilde)
 

Fra 1250- tallet
Relikvieskrinet vårt er fra 1250-tallet. Det er laget av tre og kledd med tynt metall. Det finnes to kopier, én i Nidarosdomen og én i Universitetets oldsaksamling. Skrinet inneholder relieffer av bibelske motiver, og hvert bilderelieff er innrammet av border. Det er er enestående fordi det avbilder historiske skikkelser, Jomfru Maria med Jesusbarnet, apostlene Peter og Paulus og Thomas av Becket.