Sist oppdatert: 27.05.2009 00:46

Hedret med Kongens fortjenestemedalje

ARNE HEIMESTØL
  Jon Haug, som blant annet er arkitekt for Hedda Hytter, ble nylig hedret med  Kongens Fortjenestemedalje i sølv.

Haug gikk ut fra NTH i 1962. Han har i mange år arbeidet sammen med Lund og Slåtto arkitekter. Fra 1994 starten han egen praksis. Prosjektene hans spenner vidt fra kirker, boliger, hytter, grafisk formgiving, ombygginger og utvidelser. Han er også en dyktig fotograf.


Haug sammen med medarbeidere i Hedda Hytter

Dette sa Kjerti Nerseth, president i norske arkitekters landsforbund i forbindelse med overrekkelse av medaljen:

Det Jon Haug først og fremst fikk utmerkelsen for i dag, er arbeidet med Ålhytta og senere hyttesystemet Hedda. Dette arbeidet har vært et mangeårig og svært vellykket prosjekt – fra utvikling av byggesystemet, med bearbeidinger, utvikling av innredninger, tilpasning til endrede byggeforskrifter, frem til videreutvikling og tilrettelegging for bygging av ca. 3000 ulike varianter, samt oppfølging og produksjon.

Ålhytta og Hedda hytta har brakt "den norske nytta" til mange ulike land og landskap i Norge, I Europa, til USA, Kina og Japan. Innsatsen for en nordisk, moderne og allmenn arkitektur, som disse hyttene innebærer, har i dag fått velfortjent anerkjennelse. Det viser og understreker betydningen av kvalitet i hverdagsarkitekturen, og gir de gode prosjekter som ikke roper høyest, økt anseelse. På vegne av NAL vil jeg med dette gratulere Jon Haug med medaljen.


Drømmehytte!

Røtter i Hedalen
Mormor til Jon Haug var født og oppvokst på Nordbyhaugen i Hedalen. Han er også en del av Kølabrennerslekta fra Goplerud. – Dessuten kjøpte min morfars onkel (Lars Teigen) Huset midt på 1800-tallet, så i virkeligheten er jo hele bygda  full av slektninger, forteller Haug.

– Min egen kontakt med Hedalen startet i ett-årsalderen på mors hytte ved Milebrennputten på Muggedalsåsen, som i bygda gikk under navnet "Konsulvillaen".  Det var en av de aller første "sportshyttene" som ble bygget i Hedalen.

Opp gjennom årene ble det mye samvær med slektninger, både på fjellet og i bygda, spesielt på "Skulehuset", Søre Nordby og Bondli – og mange turer i fjellet og Vassfaret, sommer og vinter. Hedalen har en spesiell plass i mitt hjerte. Og så er jeg jo mektig stolt av mine samarbeidspartnere på hyttefabrikken – de er så dyktige og behagelige å samarbeide med! Det har vært hyggelig å få være med på suksessen, og koselig også å kunne komme hit opp i jobbsammenheng, sier Haug.