Sist oppdatert: 28.05.2009 11:05


Vil ta vare på kulturminner langs gamlevegen

ARNE HEIMESTØL
Bygdeutvalget har sendt søknad om tilskudd til aktiviteter i Kulturminneåret 2009. Målet er å utvikle natur- og kulturstien mellom Bautahaugen og Hedalen stavkirke. Onsdag kveld hadde vel 20 personer møtt opp til informasjonstur fra Ildjarntunet til Enga.


Initiativtaker Rigmor Brenden fra bygdeutvaltet ga en kort orientering før vi la ut på rusletur.

Målet med tiltaket som nå settes i gang, er å ta vare på gamlevegen og å synliggjøre kulturarven som finnes langs den.

Dette er en videreføring av det arbeidet Småsamfunnsprosjektet startet på i 2002. Prosjektet sørget også for øremerkede midler til videre arbeid.

En rekke steder vil det bli satt opp informasjonstavler, og stien vil bli merket. Fra Valdres Natur og Kulturpark får en hjelp til å redigere tilvisnings- og opplysningsskilt.

Langs vegen finner vi severdigheter som bureisningsbruk, dyregrav, utløe, smie, sag, flishøvel, mølle og snekkerverksted. Og kanskje vil du etter hvert kunne bli kjent med bakgrunnen for stedsnavn som Kølhus, Badstuåker`n, Velta, Svarvermoen, Kvenngrinda og Stampefoss.

Sommertema på Hedalen.no
Hedalen.no vil følge arbeidet utover sommeren og høsten. Vi kommer til å publisere en rekke artikler knyttet til kulturminner langs stien. Her trenger vi hjelp fra publikum. Både gamle bilder og tekster til oppslag er av interesse. Vi starter artikkelserien ca. 1. juli.