Sist oppdatert: 30.05.2009 06:40

Rassikring på E16 – vegen delvis stengt i Bagn

STATENS VEGVESEN
 

Onsdag 3. juni gjenopptar Statens vegvesen arbeidet med å rassikre E16 i Bergsund, sør for Bagn. Arbeidet medfører at E16 må stenges helt for personbiler store deler av dagen, mens tunge kjøretøy må regne med inntil to timers ventetid ved anleggsstedet. Ekspressbusser, skolebusser og andre viktige busser blir sluppet gjennom anleggsområdet så raskt som mulig.

 

Anleggsarbeidet vil hovedsakelig foregå hver dag mellom klokka 08 om morgenen og kl. 20 på kvelden. På fredager slutter arbeidet klokka 16 og på søndager er det ingen aktivitet. Dermed kan helgetrafikken stort sett gå som normalt. Vegen vil dessuten bli åpnet for all trafikk mellom kl. 16 og 17 om ettermiddagen, av hensyn til dem som skal hjem fra jobb. 

 

Få omkjøringsmuligheter

Når E16 er stengt, blir det omkjøring for nordgående personbiltrafikk på til dels smale veger med enkel standard via Leirskogen til riksveg 33 på Tonsåsen. Det finnes ingen lokal omkjøringsveg for sørgående personbiler. De må bruke riksveg 33 fra Bjørgo til Dokka og kjøre videre sørover på riksveg 34.

 

Tunge kjøretøy kan kjøre fram til anleggsstedet og vil bli sluppet forbi i puljer når vegen er ryddet. De må regne med inntil to timers ventetid. De som ikke vil ta sjansen på å måtte vente så lenge, må velge andre ruter, som rv. 4, rv. 33 og rv. 7. Arbeidet med rassikring vil foregå fram til ut i oktober.

 

Beklager ulempene

- Vi beklager de ulempene dette medfører for fastboende, yrkestransport og turister, sier distriktssjef Arild J. Evensen i Statens vegvesen. – Arbeidet med rassikring er helt nødvendig og må utføres nå. Vegen er smal, og massene som blir løsnet i fjellsida må nødvendigvis lande på vegen og så fraktes bort.

 

Sikkerhet for trafikantene og de som arbeider med rassikringa må prioriteres framfor alt annet på anleggsstedet. Derfor tar Statens vegvesen forbehold om at de planlagte tidspunktene for når vegen er åpen, kan bli forskjøvet hvis det skjer noe som gjør dette nødvendig.

  

Planlegge reisene

- Vi gjør det vi kan for å få trafikken gjennom Sør-Aurdal fram på en best mulig måte mens arbeidet i Bergsund pågår, sier Evensen.  - Trafikantene bør legge opp dagen sin etter når vegen er åpen. De som bruker E16 som gjennomfartsåre mellom Valdres og Ringerike eller Oslo, bør vurdere å kjøre utenom. Busstrafikk blir prioritert på anleggsstedet, så buss kan være et alternativ for lokale trafikanter. 

 

Nærmere opplysninger: Distriktssjef Arild J. Evensen, tlf. 61 13 72 20 / 99 57 25 60