Sist oppdatert: 16.03.2009 18:02

Underskuddet på drift og vedlikehold

ARNE HEIMESTØL
  De foreløpige regnskapstallene for 2008 for Sør-Aurdal kommune viste et underskudd på 11,3 millioner kroner. Over halvparten, 6,7 millioner kroner, kom på drift og vedlikehold. Vi har spurt rådmannen om hvor avvikene har vært – og har mottatt følgende tall.

De største avvikene innen drift/vedlikehold i det foreløpige regnskapet er følgende:

 • Administrasjonslokaler:

  • lønn (renhold/vaktmester) ca. kr. 180.000

  • øvrige driftsutgifter, særlig vedlikehold ca. kr. 400.000

  • svikt i leieinntekter ca. kr. 440.000
    

 • Skolelokaler:

  • lønn (renhold/vaktmester) ca. kr. 310.000

  • øvrige driftsutgifter, særlig vedlikehold ca. kr. 1.320.000
    

 • Drift/vedlikehold institusjoner:

  • øvrige driftsutgifter, særlig energi ca. kr. 430.000
    

 • Adm/drift botilbud (omsorgsboliger / boliger for utviklingshemmede

  • øvrige driftsutgifter, særlig energi, avgifter og vedlikehold ca. kr. 470.000
    

 • Drift/vedlikehold veier:

  • øvrige driftsutgifter, særlig vintervedlikehold ca. kr. 1.270.000

  Vann:

  • lønn ca. kr. 150.000

  • øvrige driftsutgifter, særlig vedlikehold og tjenestekjøp ca. kr. 350.000

  • inntektssvikt kommunale avgifter ca. kr. 340.000
    

 • Avløp:

  • lønn ca. kr. 180.000

  • øvrige driftsutgifter, særlig energi, avgifter, vedlikehold/materialutgifter ca. kr. 790.000

Rådmannen presiserer at dette er foreløpige tall, og at de dermed ikke vil se slik ut etter at revisjonen har gjennomgått regnskapet. Det er derfor for tidlig å kommentere dette ”nøyaktig”, og det er også grunnen til at en er forsiktig med å kommentere andre detaljer. Det generelle inntrykket er imidlertid at det er mye bruk av vikarer og overtid innenfor de store turnusområdene som er en av utfordringene våre.