Sist oppdatert: 07.03.2009 09:19

- Jag har bodd vid en landsveg

ELDOR BRÅTHEN

Statens vegvesen region øst har mottatt et brev fra Sør-Aurdal kommune vedr. riksveg 243, og man har besvart brevet. Og ikke nok med det. Vesenet har i tillegg kalt fram i hukommelsen et møte som fant sted i februar 2008 og har forståelse for kommunens ønske om faglig vurdering og tiltaksforslag. Lenger enn til forståelsen kan man ikke strekke seg i denne omgang, og det hadde vi vel realistisk sett heller ikke ventet.

Utbedring av riksvei 243 har vært omtalt flere ganger. År 2009 er bare inne i sin tredje måned, og det er ikke hvert år man mottar et skriftlig utsagn om forståelse.

Undertegnede ble dessverre grepet av overdreven optimisme da jeg leste i avisene om statlige tiltakspakker. Nå skjønner jeg at pakka som er tiltenkt bl.a. veier, bare har gjort situasjonen enda verre. Folk maser på alle bauger og kanter, og man har ikke kapasitet eller planmidler til å prioritere alle ønsker. Folk må lære seg å vente på tur, og det er lite sannsynlig å få med rv. 243 som et strekningsvist tiltak i perioden 2010-2019.

Nå går jeg rundt og håper på å få oppleve 2020 og kanskje noen år til. Gjør jeg det, får jeg muligens vite hva som ligger i uttrykket ”strekningsvist tiltak”. Kan hende det betyr utbedring av en sving eller tre på denne veistrekningen? Akkurat det har jeg, så langt jeg kan huske fra de 70 åra jeg har levd til nå, ikke opplevd. Drømmen er sikkert urealistisk. Svinger og humpete vegbaner finnes overalt, og noen har sikkert venta enda lenger langs sin landevei.

I min barndom og ungdom bodde jeg like ved en vrien sving litt inne i Buskerud fylke. Svingen ga min barndom et ekstra spenningsmoment. Trafikken var mindre den gang enn nå, men det hendte flere ganger at noen fortsatte rett fram og stanset inne på vår eiendom. Heldigvis kom ingen personer til skade, og det kom fremmedfolk innom dørene for å låne en telefon vi ikke hadde.

Senere ble man selv trafikant. Et vanlig utfluktsmål var fotballbanen på Nes eller i Hedalen. Jeg bodde sentralt, omtrent ei mil fra hver av disse banene. Vi sykla. Risikomomentet den gang var løs grus i svingene. Rett skal være rett. Noe har skjedd. Grusen ble for noen tiår siden skiftet ut med fast dekke som sprekker på langs og på tvers. Man blir mer pysete etter hvert, og i dag sykler jeg heller sjelden. Dårlig kondisjon er ikke eneste årsak.

Utbedring av eksisterende trase med forsterking og bredding vil generelt sett koste mellom 8- og 15 000 kroner per meter, opplyses det. Det betyr mellom 90 og 165 millioner på Buskerudsida, og kanskje litt mer i Oppland, ettersom mesteparten av riksvei 243 ligger i dette fylket.

Det ideelle kan i blant bli det godes fiende. 250- 300 millioner kroner for strekningen Nes i Ådal – Hedalen stavkirke er en god slump penger. Faren er her, som så ofte ellers. Når man ikke kan gjøre alt, bruker man det som begrunnelse for ikke å gjøre noe. Her har man i tillegg det uheldige faktum at to fylker og to-tre kommuner (Ringerike, Sør-Aurdal og Nes) er interessenter. Da kan man lett bruke den unnskyldning at så lenge naboen ikke gjør noe, har det heller ingen hensikt at vi trår til. Den unnskyldningen bør ingen, verken Oppland eller Buskerud, tillates å benytte. 

La meg slutte med en hjertelig takk til Kåre Helland. Den som er vant til å vente i år, for ikke å si tiår, ramler nesten av stolen når ordføreren i Sør- Aurdal umiddelbart hiver seg rundt, skriver svarbrev og erklærer: - Jeg kan på ingen måte vente med å synliggjøre disse utfordringene.

Det er håp i sånt, på samme måte som det er håp i godt samarbeid. Samarbeidsprosjektet angående veien over til Nesbyen nevnes som et godt eksempel, og evt. reaksjon fra for eksempel ordføreren i Nes imøtesees med spenning og forventning.

Men for nå å gjenta meg selv. Vi er sør-aurdøler og opplendinger. Statens vegvesen- region øst- har ansvar for oss og utviklinga i vår kommune like mye som utviklinga i de andre 13 kommunene i Vest-Oppland. Å skylde på naboen aksepteres ikke.

For øvrig håper jeg at langt flere: lokalpolitikere, fylkespolitikere, stortingspolitikere (nåværende eller planlagte), bygdeutvalg, næringsdrivende og privatpersoner kaster seg inn i debatten og bakker opp ordføreren og bygda vår litt. Takk til Osvald for foruminnlegg!