Sist oppdatert: 10.11.2009 17:43

Skolestruktur engasjerte på årsmøtet til Frp

  Sør-Aurdal FrP avholdt sitt årsmøte lørdag 7. november på Lokalet i Hedalen. Den saken som engasjerte mest, var skolestruktursaken, og etter to timers debatt ble det vedtatt å kalle inn til medlemsmøte for alle medlemmer av FrP, før saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret.

- Det er viktig at medlemmene i Sør-Aurdal FrP føler seg hørt i denne saken, og at hva vi som kommunestyremedlemmer gjør, samsvarer med hva medlemmene våre ønsker, sier FrPs gruppeleder Hanne Blåfjelldal.

Et nytt styre med sju medlemmer ble valgt, og John Breen Aspholt ble valgt som leder av lokallaget. Nominasjonskomité for neste kommunevalg ble også satt ned, og arbeidet med å finne hvem som skal fronte Sør-Aurdal FrP ved neste kommunevalg, er derfor i gang.

- Den viktigste oppgaven fremover blir å verve nye medlemmer og sørge for gode aktiviteter for alle medlemmene våre, slik at vi er store og slagkraftige ved neste års kommunevalg, når vi har planer om å kaste det rød-grønne flertallet i Sør-Aurdal, sier John B. Aspholt.

Det nye styret er utenom leder John B. Aspholt, Hanne Blåfjelldal som nestleder, Tor Einar Fekjær som kasserer, Gunnar Heiene som sekretær og medlemsansvarlig, Line Sandli som studieleder og Vesla Sørum og Richard Hansson som styremedlemmer. Varamedlemmer er Frode Ildjarnstad, Vemund Østgård, Leif Heine Skyvulstad og Gunhild Nysveen.

For spørsmål kan nyvalgt leder John Breen Aspholt kontaktes på 994 18 827.