Sist oppdatert: 11.11.2009 07:18

Søppel og kommuneøkonomi

SVEIN ARNE NORDBY

I de siste uker har det naturlig nok vært skrevet mye om og rundt nedleggelse av ungdomsskolen på Hedalen.no. Det er ikke vanskelig å skjønne at dette engasjerer i et lite lokalsamfunn som Hedalen, og fremgangsmåten som fremtredene lokale politikerne benyttet i innspurten til det første kommunestyremøtet, fortoner seg unektelig noe merkelig, sett utenfra. På den annen side skjønner man at det koster penger å drifte en kommune, og at utgiftene over tid ikke kan overstige inntektene.

Som hyttebeboer på fjellet har jeg i flere år ergret meg over alt søppelet som flyter rundt avfallscontainerne flere steder langs veien fra fjellet og nedover mot Hedalen. Noen tror øyensynlig at det kan settes av hva som helst ved containerne, til tross for at mye av dette er avfall som skal leveres på de kommunale avfallsstasjoner – andre setter igjen store svarte sekker utenfor containerne i stedet for å legge søppelet sitt i mindre sekker som så puttes inn i lukene. Det tar tross alt ikke mer enn en god halvtime å kjøre til avfallsstasjonen på Nes, og det er ikke stort mer enn beboere i østre Bærum må kjøre hvis de skal kaste større gjenstander på sin kommunale avfallsstasjon ved Skui!

Hvem disse menneskene er vet man vel egentlig ikke, men at mye av dette søppelet stammer fra større og mindre opprydninger, utbygginger og oppgraderinger av hytter, kan man lett se. Sikkert er det imidlertid at dette søppelet ikke blir plassert ved containerne når det er andre personer til stede. Det betyr igjen at jo flere steder det finnes containere, jo mindre blir sjansen for at det vil bli oppdaget hvem eller hvilken bil som står bak.

Hyttebeboere som kjører fra Strøen og Teinvassåsen for å handle i Hedalen eller reiser mot Oslo, passerer minst tre steder med containere – først i Djupedal, så nedenfor Søbekkseterveien og til slutt ved veien fra Muggedalen. Alle disse er sikkert satt opp for å tilby hyttefolket god service. Men når man først har fått søppelet sitt inn i bilen, betyr det i realiteten lite om det kastes ved første, andre eller tredje mulighet!

Sett i lys av alt som er skrevet om behov for innsparinger i Sør-Aurdal, har jeg derfor begynt å forundre meg litt over den kommunale logistikken som ligger bak tømmingen av disse containerne. For en kommune med nok inntekter betyr dette kanskje ikke noe, men hvis det virkelig står så dårlig til med driftsbalansen i Sør-Aurdal som de siste ukers kommunestyreavgjørelser tilsier, så tror jeg kanskje jeg har et lite tips som både kan bedre problemet med ulovlig avsetting av søppel og muligens gi en liten innsparing på driftsbudsjettet.

Jeg antar da, uten å vite sikkert, at tømming av containerne skjer ved at søppelet hentes av en kommunal søppelbil eller at kommunen må betale noen for å gjøre nettopp det. Denne bilen må kjøre helt opp til Djupedal etter minst to stopp lenger nede, noe som nødvendigvis tar tid. Dersom alt søppelet hadde vært kastet ved den nedre containeren, hadde total kjøretid vært mindre. Riktignok hadde den nedre container raskere blitt full, men total mengde søppel ville allikevel vært konstant. Kanskje man måtte sette ut både tre og fire containere på samme sted? Kanskje dette til og med kunne føre til større grad av kildesortering, ved at i alle fall glass og papir fikk egne containere?

Uansett, det ville bli vanskeligere å sette av ulovlig søppel. For oss vanlige søppelleverandører ville det bare bety at vi stoppet et annet sted enn vi pleier langs vår vei. Og Sør-Aurdal kommune kunne kanskje spare noen arbeidstimer per uke – selv om det neppe monner mye mot kostnadene for en hel ungdomsskole. Men det er i hvert fall et tips som muligens kunne bedre to problemer: Mindre ulovlig søppel som flyter ved avfallscontainerne og litt mindre kommunale utgifter!
Forøvrig ønsker jeg Hedalen lykke til med kampen for å beholde ungdomsskolen!