Sist oppdatert: 17.11.2009 06:57

Fortsatt 1-10 skole i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Hedalens befolkning vil fortsatt ha skole i bygda for 1.-10. trinn. Det ble konklusjonen etter møtet som Hedalen bygdeutvalg hadde kalt inn til søndag 15. november.

Det arbeides intenst med å snu kommunestyrevedtaket om å legge ned ungdomstrinnet. Parallelt settes det fart i arbeidet med å berede grunnen for en Montessori friskole. Dette arbeidet vil være kommet langt når de folkevalgte skal ta endelig avgjørelse på nyåret.

Kort tid etter nedleggingsvedtaket 24. september satte foreldreutvalget ved Hedalen barne- og ungdomsskole ned ei aksjonsgruppe. Rundt 50 personer har arbeidet i ulike undergrupper til denne gruppa. I tillegg har næringslivet i bygda hatt en egen arbeidsgruppe.

På bygdemøtet fikk de frammøtte en grundig gjennomgang av hvor skolesaken står i dag. Hovedvekten ble lagt på muligheten for å få til en Montessori ungdomsskole i bygda.

At ungdomsskolen er viktig for framtidig bosetting i Hedalen, ble understøttet av spørreundersøkelsen som Tineke van der Wal la fram. Et foreldrepar har varslet at de vil flytte til bygda, i tiltro til at det blir ordnet med et helhetlig skoletilbud i nærmiljøet for barna som følger med.

Ideen om friskole i Hedalen vant stor støtte hos bygdefolket, og det ble på møtet besluttet å intensivere arbeide med dette alternativet. Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner slike skoler, og søknadsfristen er 10. april 2010.

Neste steg er å kartlegge interessen for en friskole hos foreldrene. Blir det god oppslutning om å å etablere en Montessori ungdomsskole, vil det raskt bli opprettet et interimsstyre som skal arbeide videre mot målsettingen om å realisere et friskolealternativ, dersom kommunestyrets opprinnelige vedtak blir stående.